Raport UHY ECA: Które kraje płacą najniższe podatki

Raport UHY ECA: Które kraje płacą najniższe podatki

Jak wynika z nowego badania przeprowadzonego przez UHY, międzynarodową sieć usług księgowych i doradztwa, firmy w Wielkiej Brytanii i Rosji płacą najniższe wśród głównych gospodarek świata podatki od osób prawnych (stanowiące zaledwie jedną piątą zysków).

Stawka w Rosji

Według UHY, zasadnicza stawka podatku od osób prawnych w Rosji wyniosła 20% od dochodu podlegającego opodatkowaniu w wysokości 1.000.000 USD za rok obrotowy 2015*, podczas gdy w Wielkiej Brytanii wskaźnik ten wynosił 21%.

Obydwa wskaźniki są znacznie niższe od średniej globalnej stawki podatku od osób prawnych, tj. 27%. Dla gospodarek BRIC średnia wynosi 27,9%, a średnia w krajach G7 jest jeszcze wyższa – 32,3%.

UHY wyjaśnia, że ​​niskie podatki od osób prawnych mogą pomóc krajom stworzyć przewagę ekonomiczną i spowodować rozwój poprzez uwolnienie większej ilości kapitału, co pozwoli firmom na inwestycje i przyciągnie zagranicznych inwestorów.

Stawka w Wielkiej Brytanii

UHY zwraca uwagę, że w Wielkiej Brytanii, stawka zasadnicza została obniżona o 3% w porównaniu do 24% w roku poprzednim** i zaplanowana jest dalsza redukcja z 20% w 2015/16 na 18% do roku 2020, ponieważ rząd stara się wzmocnić ożywienie gospodarcze i stworzyć bardziej przyjazny klimat dla biznesu.

System opodatkowania osób prawnych w Rosji jest bardzo korzystny w porównaniu z gospodarkami innych krajów BRIC. Podatek jest o 5 punktów procentowych niższy niż w Chinach (gdzie wynosi 25%) i o 13 punktów procentowych niższy niż w Indiach i Brazylii (gdzie stawki wynoszą odpowiednio 33,1% i 33,7%).

UHY twierdzi, że zachowanie konkurencyjnej stopy podatku jest dla Rosji szczególnie istotne, ponieważ sankcje gospodarcze i napięcia geopolityczne sprawiły, że przyciąganie przez nią inwestycji zagranicznych staje się coraz większym wyzwaniem.

Specjaliści podatkowi UHY w ramach swojej międzynarodowej sieci zbadali dane dotyczące podatku od osób prawnych przy dochodach podlegających opodatkowaniu w wysokości 1.000.000 USD w 31 krajach, w tym dla wszystkich członków G7, a także kluczowych rynków wschodzących.

USA, Japonia, Malta

USA ze stawką zasadniczą 41,1% znajdują się na szczycie rankingu badanych gospodarek o najwyższym podatku od osób prawnych. Jednakże UHY wskazuje, że stawka ta jest w istocie złagodzona różnymi systemami odliczeń, w wyniku których efektywna stopa podatkowa wielu firm jest znacznie niższa.

Japonia także znajduje w pierwszej trójce, pomimo zmniejszenia podatku od przedsiębiorstw o ​​2,5% w ciągu roku w ramach polityki gospodarczej premiera Shinzo Abe, zwanej Abenomiką, mającej na celu stymulowanie wzrostu japońskiej gospodarki po ponad dwóch dekadach stagnacji.

Co ciekawe, Malta ma czwartą najwyższą (razem z Argentyną) stawkę podatku CIT spośród badanych krajów. Jednak UHY wskazuje, że Malta zalicza na jego poczet wszelkie podatki dochodowe zapłacone przez spółkę przy podziale zysków między akcjonariuszy. Zasada ta wraz z systemem refundacji obniża efektywną stopę podatkową znacznie poniżej stopy zasadniczej 35%.

Komentarz Bernarda Faya, przewodniczącego UHY: "Kiedy gospodarki są pod presją - jak wiele z nich obecnie na całym świecie – utrzymanie jak najniższych obciążeń podatkowych dla firm ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności. Jednak nie jest to łatwe do zaakceptowania dla rządów przywiązanych do ściągania gotówki z rynku. Umożliwienie przedsiębiorcom zachowania większej części zysków zachęca ich do ponownego zainwestowania większego kapitału w swoje firmy, co przyczynia się do wprowadzania innowacji i zwiększania efektywności operacyjnej w celu podniesienia wydajności i redukcji bieżących kosztów. Przy średniej stawce podatku od osób prawnych o ponad dziesięć punktów procentowych niższej niż w krajach G7 Wielka Brytania ma obecnie jeden z najbardziej konkurencyjnych systemów podatkowych na świecie. Korzystają z tego firmy o dowolnej wielkości, mające siedzibę w Wielkiej Brytanii.

Planując dalsze redukcje w ciągu najbliższych kilku lat Wielka Brytania postara się pobudzić rozwój firm krajowych, a jednocześnie przyciągnąć więcej inwestycji zagranicznych. Rosja próbuje dać bardzo potrzebny impuls firmom rodzimym i zagranicznym zlokalizowanym w Rosji, utrzymując niski poziom podatku od osób prawnych w celu zrównoważenia skutków sankcji gospodarczych i spadku cen ropy".

Stawki na tym samym poziomie

UHY stwierdza, że spośród 31 krajów objętych badaniem, większość (74%) utrzymała stawki podatkowe na tym samym poziomie w ciągu ostatnich dwóch lat sześć (19%) obniżyło stopy w ubiegłym roku, a zaledwie dwa kraje (Izrael i Indie) podniosły je (patrz tabela poniżej).

Bernard Fay komentuje: "Oczywiście w obecnej sytuacji nie ma zbyt wielu możliwości podniesienia stawki podatku od osób prawnych przez rządy, ale nie ma także woli ich obniżania. Dla krajów z najwyższymi wskaźnikami może to okazać się krótkowzroczne. Balansowanie na krawędzi przy różnych ulgach i zwolnieniach może stworzyć dużo bardziej skomplikowane systemy, które są znacznie bardziej narażone na nadużycia i błędy. Prosta redukcja stawki zasadniczej wysyła bardzo jasny sygnał, że gospodarka jest w dużym stopniu po stronie firm."

UHY dodaje, że ZEA mają najniższe podatki od osób prawnych ze wszystkich krajów objętych badaniem - w ogóle ich się tutaj nie pobiera – następnie jest Irlandia (12,5%) i kilka krajów Europy Wschodniej, w tym Rumunia, Czechy i Chorwacja.

Komentuje Kresimir Budisa z UHY HB EKONOM w Chorwacji: „Kraje Europy Wschodniej, takie jak Chorwacja, są dobrze przygotowane do wykorzystania przewagi konkurencyjnej w stosunku do swoich zachodnioeuropejskich sąsiadów o dużo wyższym poziomie opodatkowania, takich jak Francja, Włochy i Niemcy, gdzie pozostałe koszty także są znacznie wyższe niż w Chorwacji. Ponieważ poziom infrastruktury i umiejętności znacznie tutaj wzrósł, Europa Wschodnia staje się coraz bardziej dynamiczną i satysfakcjonującą lokalizacją dla przedsiębiorstw, a niższe stawki podatku od osób prawnych przechylają szalę na naszą korzyść".

GLOBALNY RANKING STAWEK PODATKU OD OSÓB PRAWNYCH (OD NAJWYŻSZEJ POBIERANEJ STOPY)

   Miejsce w rankingu

Kraj

Dane podatkowe za lata 2014-15

Kwota podatku od osób prawnych naliczona od 1.000.000 USD

Dane podatkowe za lata 2014-15

Stawka

Zmiana w % 2013-14

1

USA

$411,000.00

41.1%

0.0%

2

Japonia

$385,793.00

38.6%

-2.5%

3

Francja

$377,748.00

37.8%

0.0%

4

Argentyna

$350,000.00

35.0%

0.0%

4=

Malta

$350,000.00

35.0%

0.0%

6

Belgia

$339,900.00

34.0%

0.0%

7

Brazylia

$337,029.70

33.7%

0.0%

8

Indie

$330,630.00

33.1%

0.6%

9

Pakistan

$330,000.00

33.0%

-1.0%

-

G7 średnia

$323,205.86

32.3%

-0.8%

10

Włochy

$323,200.00

32.3%

0.0%

11

Nigeria

$320,000.00

32.0%

0.0%

12

Australia

$300,000.00

30.0%

0.0%

12=

Meksyk

$300,000.00

30.0%

0.0%

12=

Hiszpania***

$300,000.00

30.0%

0.0%

15

Niemcy

$287,700.00

28.8%

0.0%

-

BRIC średnia

$279,414.93

27.9%

0.2%

-

ŚWIAT

średnia

$261,534.73

27.0%

-0.4%

16

Kanada

$267,000.00

26.7%

0.0%

17

Izrael

$265,000.00

26.5%

1.5%

-

EUROPA

średnia

$233,294.57

25.3%

-0.3%

18

Chiny

$250,000.00

25.0%

0.0%

18=

Urugwaj

$250,000.00

25.0%

0.0%

20

Jamajca

$250,000.00

25.0%

-5.0%

21

Dania

$243,460.00

24.4%

-1.6%

22

Holandia

$239,116.00

23.9%

0.0%

23

Egipt

$225,000.00

22.5%

-2.5%

24

Wielka Brytania

$210,000.00

21.0%

-3.0%

25

Chorwacja

$200,000.00

20.0%

0.0%

25=

Rosja

$200,000.00

20.0%

0.0%

27

Czechy

$190,000.00

19.0%

0.0%

27=

Polska

$190,000.00

19.0%

0.0%

29

Rumunia

$160,000.00

16.0%

0.0%

30

Irlandia

$125,000.00

12.5%

0.0%

31

Zjednoczone Emiraty Arabskie

$0.00

0.0%

0.0%

* 2014/2015

** 2013/2014

*** W ostatnich latach podatkowych, Hiszpania obniżyła stawkę podatku od osób prawnych z 30% do 28% w roku 2015 i do 25% w 2016 roku, a nowopowstałe firmy płacą obniżoną stawkę 15% w pierwszym roku, w którym osiągnęły zysk.


Raport w języku angielskim

Źródło: UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k.

Słowa kluczowe:
podatki w firmieraport

E-Doradca Analiza Finansowa