Raport UHY ECA: Które kraje pobierają najwyższe podatki od zakupu nieruchomości

Raport UHY ECA: Które kraje pobierają najwyższe podatki od zakupu nieruchomości

Globalne badanie UHY ujawnia, że gospodarki europejskie pobierają jedne z najwyższych na świecie podatków od zakupu nieruchomości najwyższej klasy.

Nowe badanie UHY, międzynarodowej sieci firm rachunkowych i konsultacyjnych, ujawnia, że gospodarki europejskie pobierają jedne z najwyższych na świecie podatków od zakupu nieruchomości najwyższej klasy o średniej wysokości 4%, lub 38.356 USD podatku przy zakupie nieruchomości za 1 milion USD.

Według UHY, największe gospodarki europejskie, wśród nich Francja, Niemcy i Hiszpania nakładają jedne z najwyższych na świecie podatków od zakupu nieruchomości (patrz poniższa tabela).

UHY twierdzi, że mimo, iż wysokie podatki od nieruchomości stanowią atrakcyjne źródło wpływów rządowych, mogą one stanowić ryzyko ograniczenia ruchu na rynku pracy oraz wartościowych pozamorskich inwestycji jednostek o wysokiej wartości netto.

Ustalenia UHY pokazują, że Belgia posiada najwyższe średnie podatki od nieruchomości wartych minimum 1 milion USD spośród wszystkich krajów poddanych badaniu na poziomie 11,3%* - co daje opłatę w wysokości 113.131 USD.

Pozostałe gospodarki zachodniej Europy na czele tabeli obejmują Francję i Niemcy, nakładające odpowiednio 50.901 USD i 50.000 USD podatku na transakcje związane z nieruchomościami mieszkalnymi o wartości 1 milion USD.

Jest to znacznie więcej niż średnia globalna wynosząca 3,3% (33.038 USD) za nieruchomości w tym przedziale cenowym.

Wiele innych gospodarek rozwiniętych ma jednak znacznie niższe stawki podatku od zakupu nieruchomości o wysokiej wartości. Przykładowo, mimo że stawka różni się na przestrzeni wszystkich stanów, rząd USA nakłada średni podatek wynoszący 0,6% (5.970 USD) a rząd Kanady pobiera średnio 1,8% (17.833 USD).

Irlandia również pobiera znacznie niższe podatki niż jej zachodnioeuropejscy sąsiedzi, tj. tylko 1% (10.000 USD).

Fachowcy podatkowi zbadali dane osób, które zakupiły dom o wartości 1 milion USD w 26 krajach na przestrzeni międzynarodowej sieci, włącznie ze wszystkimi członkami G7 oraz największymi rozwijającymi się gospodarkami.

Według UHY, mimo że gospodarki G7 pobierają średni podatek w wysokości 3% (29.720 USD) - mniej więcej tyle, ile wynosi średnia globalna - opłaty podatkowe w krajach BRIC są o ok. 1/3 niższe i wynoszą 2,3% (22.720 USD).

Nowa Zelandia i Rosja mają najniższe podatki w tabeli i pobierają 0% od zakupów nieruchomości o wysokiej wartości.

Nowa Zelandia nie posiada żadnych centralnych ani lokalnych podatków od transakcji nieruchomościowych pomiędzy właścicielami domów, ponieważ są oni zwolnieni z rządowego podatku VAT. Rosja podobnie nie nakłada żadnych podatków od transakcji na nabywcę, który płaci jedynie niewielką, stałą kwotę cła wynoszącą 30 USD.

Bernard Fay, Prezes UHY, komentuje: - Gospodarki europejskie wciąż uważają podatki od zakupu nieruchomości za kurę znoszącą złote jajka i dobry sposób na wzmocnienie finansów publicznych, które znajdują się w trudnej sytuacji. Rządy powinny jednak uważać, aby ich nie nadużyć.

- Wyższe podatki od zakupu nieruchomości mogą również wywrzeć nacisk na domowych nabywców, którzy nie muszą być wcale zamożni, biorąc pod uwagę inflację cen domów w niektórych miejscach na przestrzeni ostatnich dziesięciu lub dwudziestu lat.

UHY zwraca uwagę, że rząd holenderski obniżył podatek od zakupu nieruchomości w 2011 roku z 6% do obecnej wysokości 2%, aby pobudzić sektor mieszkaniowy dla nabywców. Niższa stawka ma zastosowanie tylko do nieruchomości mieszkalnych, natomiast wyższa stawka 6% jest wciąż stosowana w przypadku nieruchomości niemieszkalnych.

Bernard Fay mówi dalej: - Nakładanie znacznych podatków na koszty nowych nieruchomości może ograniczyć ruch na rynku pracy. Jeżeli firmy będą musiały oferować znacznie większe bonusy, aby przekonać pracowników do przeprowadzki, może to mieć znaczny wpływ na tworzenie miejsc pracy i inwestycje firm w danych kraju a wreszcie na jego gospodarkę.

UHY dodaje, że w wielu krajach, wliczając w to Włochy, Hiszpanię i Urugwaj, podatki od zakupu nieruchomości są obliczane z wykorzystaniem wartości danej nieruchomości w rejestrach rządowych, lecz ceny te mogą często różnić się od wartości rynkowej.

Andrea D’Amico z UHY Advisor Srl we Włoszech mówi: - Nieruchomości o wysokiej wartości, szczególnie w stolicach, takich jak Paryż lub Berlin, są szczególnie pożądane przez możnych zamorskich inwestorów, lecz nadmiernie wysokie podatki mogą sprawić, że rynki te staną się mniej atrakcyjne. Istnieje ryzyko, że mogą one przegrać z miejscami, takimi jak Nowy Jork, w których podatki od zakupu są uznawane za bardziej rozsądne.

- Ci możni zamorscy inwestorzy wnoszą wkład do lokalnej gospodarki na wiele sposobów, poprzez dobrowolne wydawanie w trakcie pobytu w nieruchomości, pokrywanie kosztów utrzymania, np. w drodze szerokich remontów, lub poprzez zatrudnianie personelu.

Podatki od zakupu nieruchomości mieszkalnych nakładane na nabywców nieruchomości o wartości przekraczającej 1.000.000 USD

Pozycja

Kraj

Stawka**

Kwota w USD

1

Belgia*

11.3%

$113,131.00

2

Hiszpania

8.0%

$80,000.00

3

Pakistan

6.0%

$60,000.00

4

Francja

5.1%

$50,900.60

5

Indie

5.0%

$50,262.60

6=

Chorwacja

5.0%

$50,000.00

6=

Niemcy

5.0%

$50,000.00

6=

Malta

5.0%

$50,000.00

9

Australia****

4.8%

$48,155.50

10

Urugwaj***

4.0%

$40,000.00

-

Średnia europejska

3.8%

$38,355.94

11

Wielka Brytania

3.5%

$35,382.68

-

Średnia globalna

3.3%

$33,037.99

12

Japonia

3.0%

$30,135.00

-

Średnia G7

3.0%

$29,719.71

13

Izrael

2.7%

$27,368.30

-

Średnia BRIC

2.3%

$22,719.71

14

Dania

2.1%

$21,000.00

15

Chiny

2.1%

$20,585.80

16

Polska

2.0%

$20,019.40

17=

Brazylia

2.0%

$20,000.00

17=

Meksyk

2.0%

$20,000.00

17=

Holandia

2.0%

$20,000.00

20

Kanada****

1.8%

$17,833.33

21

Włochy***

1.7%

$16,713.00

22

Irlandia

1.0%

$10,000.00

23

USA****

0.6%

$5,970.00

24

Rumunia

0.2%

$1,500.00

25

Rosja

0.0%

$30.45

26

Nowa Zelandia

0.0%

$0.00

*Liczba ta stanowi średnią wartość stawek mających zastosowanie w Brukseli, Flandrii i Walonii, które mogą wynosić od 9,8% do nawet 12,5%.

**Stawki zaokrąglone do najbliższej dziesiętnej

***Stawka płacona od wartości katastralnej nieruchomości, nie natomiast od ceny rynkowej; dla Włoch (w oparciu o dane z 2015 roku), obejmuje to prawo z postanowieniem mówiącym, że stawka ta ma zastosowanie dla wartości katastralnej nieruchomości, która jest w większości przypadków niższa od ceny rynkowej

****Średnia z wartości lokalnych

http://ccms.wip.pl/uploads/files/photos/5eb6b1b6758e50b537c151e0897751c53c87d78a_1.png

UHY ECA świadczy usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości oraz doradztwa giełdowego. Należymy do międzynarodowej sieci spółek audytorskich i konsultingowych UHY International. Sieć UHY jest renomowaną Grupą, działającą w ponad 90 krajach na całym świecie. Potwierdzeniem naszej mocnej pozycji na rynku, jak również zaufania, jakim darzą nas Klienci jest 7. miejsce zajęte przez Grupę UHY ECA w Rankingu Najlepszych Firm Audytorskich oraz 8. miejsce w Rankingu Audytorów Spółek Giełdowych 2015 roku według dziennika Rzeczpospolita. Do Państwa dyspozycji oddajemy nasze biura w pięciu głównych miastach Polski, w tym siedzibę w Krakowie oraz biura w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu oraz w Zabrzu. Zobacz więcej

E-Doradca Analiza Finansowa