Raport UHY ECA: Kwota bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI) w Polsce jest o 52% niższa niż średnia światowa   

Raport UHY ECA: Kwota bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI) w Polsce jest o 52% niższa niż średnia światowa   

Według nowego badania przeprowadzonego przez UHY, międzynarodowej sieci świadczącej usługi rachunkowości i doradztwa, kwota bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI) w Polsce jest o 52% niższa niż średnia światowa.   

Zgodnie z UHY, wpływy z FDI w zeszłym roku wyniosły 3% polskiego PKB. Jest to kwota porównywalna do 2,2% globalnego PKB.   

Państwom zależy na pozyskaniu FDI ponieważ wspomagają one rozwój gospodarczy. Oprócz stymulowania procesu tworzenia nowych miejsc pracy i wpływów podatkowych, inwestycje takie mogą stanowić bodziec dla konkurencyjności i produktywności poprzez przekazywanie wiedzy czy inwestycje w doskonalenie procesów, technologii oraz infrastruktury.   

Badanie przeprowadzone przez UHY poddało analizie wpływy z FDI z zeszłego roku w 45 głównych gospodarkach światowych, mierząc stopień skuteczności przyciągania FDI jako odsetek PKB tych państw.    

Niepewność towarzysząca niektórym politykom polskiego rządu, w tym polityce podatkowej, postrzeganej przez niektórych jako skierowanej na firmy zagraniczne, takie jak banki czy supermarkety, mogły się przyczynić do wyników poniżej średniej w tym kraju. Zaobserwowana w ciągu ostatniego roku polityczna niepewność w Polsce mogła również prowadzić do spadku zaufania inwestorów zagranicznych. 

Badanie wykazuje, że gospodarki państw grupy BRIC z łatwością wyprzedzają państwa grupy G7 w kategoriach przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, przy całkowitych wpływach z FDI w wysokości 2,3% zeszłorocznego łącznego PKB państw BRIC. W porównaniu liczba ta wynosi 1,7% PKB dla państw z grupy G7.   

Gospodarki państw grupy BRIC pozyskały w 2015 r. z FDI kwotę 375 mln USD – co stanowi wzrost o 59% w porównaniu do roku 2010, kiedy kwota ta wyniosła 236 mld USD.   

Stany Zjednoczone, Chiny i Brazylia przyciągnęły największe wartości FDI w kategoriach bezwzględnych – odpowiednio w kwotach 379 mld USD, 250 mld USD oraz 75 mld USD w roku 2015.  

UHY twierdzi, że gospodarki państw grupy BRIC postrzega się jako zapewniające lepsze możliwości rozwoju dla międzynarodowych firm niż bardziej dojrzałe rynki państw grupy G7.   

Dodatkowo widoczna jest tendencja w ustanawianiu większej liczby zakładów produkcyjnych w państwach grupy BRIC niż w państwach zachodnich, ponieważ firmy międzynarodowe poszukują lokalizacji o niskich kosztach robocizny, dobrej dostępności zasobów i sprzyjającej atmosferze dla biznesu.   

Komentarz Piotra Woźniaka, Partnera w Grupie UHY ECA, członka firmy należącej do sieci UHY 

„Podczas, gdy gospodarki państw grupy BRIC nadal przyciągają znaczące wartości FDI, mimo spowolnienia na rynkach wchodzących, niektóre z rozwiniętych gospodarek, w tym Polska, pozostają w tyle. Inwestycje wewnętrzne ze strony firm zagranicznych są znakiem zaufania w stosunku do gospodarki, stymulują rozwój biznesu, tworzenie miejsc pracy i rozwój w obszarach innowacji i infrastruktury. Ukierunkowanie na promowanie środowiska zachęcającego do inwestycji zagranicznych jest kluczowe dla konkurencyjności Polski w skali globalnej. Polska mogłaby skorzystać na stworzeniu warunków atrakcyjniejszej lokalizacji dla inwestycji zagranicznych. Jednym ze sposobów byłoby zapewnienie korzystniejszego reżimu podatkowego poprzez obniżenie stawek podatku dochodowego od osób prawnych lub wprowadzenie konkretnych bodźców motywacyjnych dla firm międzynarodowych tak, by chciały zacząć prowadzić swoją działalność w tym kraju lub poszerzać jej zakres. Istnieje dużo korzyści z inwestowania w Polsce, takich jak członkostwo w jednolitym rynku i wyszkolona siła robocza. Jeśli polska gospodarka ma konkurować z państwami grupy BRIC, ważne jest, aby rząd promował te korzyści wśród potencjalnych inwestorów zagranicznych”.   

Z państw grupy G7, Japonia i Włochy odnotowały najniższe wyniki - odpowiednio 0% oraz 0,7%. Niemcy również odnotowały wynik poniżej średniej, w wysokości 1,4% (46mln USD). Razem w Europie odnotowano wartość FDI w wysokości 2% łącznego PKB, czyli nieco poniżej średniej 2,2% łącznego PKB.   

Gospodarki ASEAN (Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej) wyprzedziły w kategoriach udziału FDI w gospodarce nawet państwa BRIC, przyciągając FDI o wartości łącznej stanowiącej 5,3% PKB.   

Badanie wskazuje, że Malta odnotowała najwyższą kwotę FDI jako odsetek PKB w wysokości 25,8% (2,5 mld USD), ponieważ wyspa ta wciąż korzysta ze swojej atrakcyjnej lokalizacji na skrzyżowaniu Europy, Afryki i Środkowego Wschodu, stanowiąc międzynarodowe centrum bankowości i przyciągając znaczące wpływy z kapitału zagranicznego.   

Wpływy z bezpośrednich inwestycji zagranicznych (2015 r. w USD)   

 

 Wpływy z bezpośrednich inwestycji zagranicznych jako odsetek produktu krajowego brutto


  UHY ECA świadczy usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości oraz doradztwa giełdowego. Należymy do międzynarodowej sieci spółek audytorskich i konsultingowych UHY International. Sieć UHY jest renomowaną Grupą, działającą w ponad 90 krajach na całym świecie. Potwierdzeniem naszej mocnej pozycji na rynku, jak również zaufania, jakim darzą nas Klienci jest 7. miejsce zajęte przez Grupę UHY ECA w Rankingu Najlepszych Firm Audytorskich oraz 8. miejsce w Rankingu Audytorów Spółek Giełdowych 2015 roku według dziennika Rzeczpospolita. Do Państwa dyspozycji oddajemy nasze biura w pięciu głównych miastach Polski, w tym siedzibę w Krakowie oraz biura w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu oraz w Zabrzu. Zobacz więcej

E-Doradca Analiza Finansowa