750 mln złotych dla małych i średnich przedsiębiorstw

750 mln złotych dla małych i średnich przedsiębiorstw

Rozpoczyna się nowa edycja „szybkiej ścieżki” dla MŚP, jednego z flagowych działań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). 750 mln złotych , minimum formalności, aplikowanie o środki wyłącznie drogą elektroniczną, około 60 dni na wydanie decyzji o dofinansowaniu. Wszystko to ma służyć wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych podejmowanych przez przedsiębiorców we współpracy z uczelniami i zespołami badawczymi.

W „szybkiej ścieżce” NCBR formalności zostały zredukowane do minimum, a czas wydania decyzji o dofinansowaniu skrócony do blisko 60 dni, by zachęcić małych i średnich przedsiębiorców do sięgania po wsparcie na innowacje. Procedura jest intuicyjna, a cały wniosek można wypełnić i złożyć drogą elektroniczną.

–Kładziemy nacisk na wdrożenie wyników prac B+R do praktyki gospodarczej. Dlatego wnioski są oceniane przez niezależnych ekspertów biznesowych i naukowych, którzy mają za zadanie zweryfikować, czy projekt jest innowacyjny i w jaki sposób odpowiada na zapotrzebowanie rynku – wskazuje prof. Jerzy Kątcki, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Na jakie projekty pieniądze

W ramach „szybkiej ścieżki” przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, które służą rozwojowi prowadzonej działalności oraz wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej firmy. Tematyka prac musi wpisywać się w jedną z tzw. „Krajowych inteligentnych specjalizacji”. Poziom dofinansowania sięga nawet 80 proc. w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i charakteru projektu.

Dotychczasowi beneficjenci

Bilans „szybkiej ścieżki” w 2015 r. dowodzi jej popularności. Przedsiębiorcy złożyli prawie 2 tysiące projektów o wartości siedmiokrotnie przekraczającej założony budżet programu.

Wśród dotychczasowych beneficjentów „szybkiej ścieżki” są takie przedsiębiorstwa jak: SAULE Technologies założona przez Olgę Malinkiewicz, twórczynię rewolucyjnej technologii perowskitowej; VIGO System, producent detektorów podczerwieni m.in. łazika marsjańskiego Curiosity, CT Adventure specjalizujący się w technologiach z użyciem podczerwieni czy studio filmowe, produkcyjne i animacyjne Platige Image.

Kiedy będzie można składać wnioski

Nowy nabór wniosków dla MSP rozpocznie się 4 kwietnia i potrwa do 29 lipca 2016 r. Duże firmy będą mogły starać się o dofinansowanie projektów od 1 czerwca do 11 lipca br. Natomiast termin składania aplikacji o środki dla regionów słabiej rozwiniętych (tj. wszystkich poza woj. mazowieckim) rozpocznie się w trzecim kwartale tego roku.

„Szybka ścieżka” jest finansowana z unijnego programu Inteligentny Rozwój.

Źródło: NCBR

Słowa kluczowe:
dofinansowanieNCBiR

E-Doradca Analiza Finansowa