Agencja Fitch utrzymała ocenę ratingową Polski

Agencja Fitch utrzymała ocenę ratingową Polski

Jak wynika z komunikatu agencji ratingowej Fitch z 7 lipca ocena ratingowa Polski nie zmieniła się. Perspektywa ratingu pozostaje na poziomie stabilnym.


Fitch ogłosił decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-/F2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej.

Perspektywa ratingu pozostała na poziomie stabilnym. Agencja wskazuje na mocne fundamenty polskiej gospodarki oraz płynny, dobrze skapitalizowany i zyskowny sektor bankowy. Fitch prognozuje realny wzrost PKB o 3,3 proc. oraz 2,6 proc. deficyt budżetowy w 2017 r. Zdaniem agencji wzrosną także inwestycje na skutek większych wpływów z funduszy UE. Podniesienie oceny ratingowej Polski według Fitch możliwe jest w przypadku kontynuacji wzrostowego trendu PKB oraz dalszego spadku wskaźników zadłużenia zagranicznego. Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku osłabienia determinacji do utrzymania deficytu budżetowego poniżej granicy 3 proc., trudności w ustabilizowaniu relacji długu publicznego do PKB w średnim okresie lub w przypadku osłabienia ram polityki makroekonomicznej.

Źródło MF

 

 

 

E-Doradca Analiza Finansowa