Agencja S&P: pozytywna perspektywa ratingu Polski

Agencja S&P: pozytywna perspektywa ratingu Polski

Standard&Poor's, podnosząc perspektywę ratingu, wskazuje na zwiększone prawdopodobieństwo podniesienia ratingu Polski w ciągu roku. Agencja zauważa dobrą sytuację gospodarczą i fiskalną, ale póki co nie znajduje to odzwierciedlenia w samej ocenie ratingowej.

 

 

 

Jak informuje w swoim komunikacie resort finansów 13 kwietnia 2018 r. agencja ratingowa Standard & Poor's ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie BBB+/A-2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/A-2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Jednocześnie agencja podniosła perspektywę ratingu ze stabilnej na pozytywną.

Standard&Poor's, podnosząc perspektywę ratingu, wskazuje na zwiększone prawdopodobieństwo podniesienia ratingu Polski w ciągu najbliższych 24 miesięcy. To druga decyzja agencji o podniesieniu perspektywy ratingu Polski w ostatnim czasie.

Zgodnie z komunikatem agencji S&P czynnikiem przemawiającymi za podwyższeniem perspektywy ratingu był wyższy i zrównoważony wzrost gospodarczy, który korzystnie wpływa na sytuację fiskalną (prognozy wzrostu PKB na 2018 r. zostały podniesione z 3,8% do 4,5%) oraz pewność agencji co do pozytywnego wpływu uszczelnienia systemu podatkowego na dochody budżetowe.

Z kolei ograniczeniem dla ratingu  jest wg agencji m.in.:

  • rosnący, ale w umiarkowanym tempie, PKB na mieszkańca,
  • wysoki poziom zobowiązań zagranicznych netto w gospodarce
  • negatywna sytuacja demograficzna.

Jednocześnie agencja zauważa, że rosnące płace nie mają decydującego wpływu na konkurencyjność polskiego rynku pracy.

Podniesienie oceny ratingowej Polski wg agencji możliwe jest w przypadku:

  • utrzymania wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, który jednocześnie nie wpłynie negatywnie na finansowanie zagraniczne netto
  • kontynuacji spadkowego trendu wskaźnika długu publicznego do PKB lub podjęcia działań łagodzących skutki budżetowe zmniejszającej się liczby osób aktywnych zawodowo.

Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku znacznie wolniejszego tempa wzrostu gospodarczego, pogarszającej się sytuacji fiskalnej lub nieodpowiedniej polityki monetarnej prowadzącej do przegrzania gospodarki. Rating może zostać także obniżony na skutek działań instytucji państwowych negatywnie wpływających na sytuację finansów publicznych lub problemów w finansowaniu zagranicznym, w tym w zakresie środków unijnych.

Agencja w swoim komunikacie wyraźnie zauważa bardzo dobrą sytuację gospodarczą i fiskalną. Póki co nie znajduje to jednak odzwierciedlenia w samej ocenie ratingowej, w szczególności w podkategorii dotyczącej sytuacji ekonomicznej, której ocena pozostaje niezmieniona pomimo wyników gospodarczych przewyższających zdecydowanie wcześniejsze prognozy agencji.

Źródło: www.mf.gov.pl

E-Doradca Analiza Finansowa