Analiza wynagrodzeń zarządów i rad nadzorczych 2016 r.

Analiza wynagrodzeń zarządów i rad nadzorczych 2016 r.

Jak podaje PwC przeciętne wynagrodzenie członka rady nadzorczej w analizowanych przez PwC spółkach z trzech głównych indeksów w 2016 r. wyniosło 116 tysięcy złotych rocznie, czyli o 11 tysięcy więcej niż w roku ubiegłym. Przeprowadzona analiza wskazuje na fakt, że rośnie odpowiedzialność, podczas gdy wynagrodzenia nieznacznie.

 

 

 

Zgodnie z danymi PwC Nie zmienił się poziom wynagrodzeń w najmniejszych spółkach objętych naszym badaniem i nadal wynosi on około 20 tysięcy złotych rocznie. To wciąż nie rokuje dobrze w odniesieniu do poziomu wynagrodzeń w jeszcze mniejszych spółkach, spoza głównych indeksów, a więc większości spółek notowanych na GPW.

,,Przyglądając się elicie polskiego rynku kapitałowego, niepokojem napawa fakt braku dynamicznego wzrostu płac osób zasiadających w komitetach. Jednocześnie można zaobserwować, że osób, które pracują w komitetach ubywa. W tym roku udział osób zasiadających w komitetach wśród ogółu członków rad nadzorczych spadł z 47% do 43% ” – mówi Krzysztof Szułdrzyński, partner zarządzający działem audytu w PwC.

Profesjonalizacja rady nadzorczej

Jak podkreśla dr Agnieszka Słomka Gołębiowska, członek rady nadzorczej mBank S.A. kolejna edycja analiz PwC dotyczących wynagrodzeń członków rad nadzorczych przynosi znów kilka ważnych informacji dotyczących procesu profesjonalizacji organu nadzorczego w Polsce:

  • Przeciętny poziom wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek publicznych w Polsce praktycznie nie zmienił się na przestrzeni ostatnich lat.
  • Nepokój budzi fakt spadku przeciętnego wynagrodzenia przewodniczącego rady nadzorczej.
  • Wyraźny trend rosnących stopniowo wynagrodzeń członków rady nadzorczej znany z innych krajów o dojrzałym ładzie korporacyjnym w Polsce nie jest jeszcze zjawiskiem powszechnym.

Trendy w wynagrodzeniach

Jak zauważa Robert Kujoth, starszy menedżer w zespole HR Consulting, PwC również w przypadku badania wynagrodzeń członków zarządów spółek giełdowych zaobserwowano kilka trendów:

  • Struktura wynagrodzeń praktycznie nie zmienia się. Nie tylko liczona w stosunku do ubiegłego roku, czy 2 lata temu, ale porównanie struktury z 2016 r. z tą z 2011 r. pokazuje praktycznie brak jakiejkolwiek zmiany.
  • Nie rośnie popularność długofalowych programów motywacyjnych.
  • Systematycznie zmniejsza się luka między wynagrodzeniami WIG 20 i mWIG40.
  • Mimo rosnącej presji regulacyjnej skoncentrowanej na Corporate Governance w zarządzaniu wynagrodzeniami członków zarządów, nie poprawia się jakość danych ujawnianych przez polskie spółki. Nadal jedynie ok. 1/3 spółek podaje informacje o wynagrodzeniach w podziale na poszczególne składniki.

Źródło: PWC

E-Doradca Analiza Finansowa