Apel do rządu w sprawie podstawy składek ZUS

Apel do rządu w sprawie podstawy składek ZUS

Organizacje pracodawców w tym m.in. Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, Business Centre Club, Związek Rzemiosła Polskiego, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców postulują o przyjęcie przez rząd zobowiązania o utrzymaniu górnego limitu podstawy składek na ubezpieczenie społeczne, przynajmniej do 2020 roku.

 

 

Zgodnie z komunikatem organizacje te poza postulatem dot. składki na ZUS apelują też o podjęcie rzeczowych rozmów z parterami społecznymi.

Powody apelu to:
- kontrowersje jakie wywołało procedowanie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw znoszącej zasadę trzydziestokrotności,
- odwołanie przez Trybunał Konstytucyjny rozprawy w sprawie zbadania zgodności ustawy z Konstytucją RP i nieznany termin rozpoznania wniosku Prezydenta RP,
- niepewność odnośnie stanu prawnego oraz kolejne inicjatywy legislacyjne podwyższające koszty działalności pracodawców, ograniczające możliwości podejmowania nowych inwestycji przez przedsiębiorców,
- cele rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, zakładające tworzenie w naszym kraju miejsc pracy wysokiej jakości i wysoko wynagradzanych,
- wzrost kosztów pracy wysokiej klasy specjalistów, które zmniejszają atrakcyjność tworzenia w naszym kraju innowacyjnych miejsc pracy,
- brak inicjatyw zwiększających atrakcyjność umów o pracę w stosunku do innych form zatrudnienia,
- finalizację procesu opracowywania budżetów przez przedsiębiorców na rok 2019 r.


Pod apelem podpisali się (pełna lista):

 • Pracodawcy RP
 • Konfederacja Lewiatan
 • Business Centre Club
 • Związek Rzemiosła Polskiego
 • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
 • Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
 • Polska Rada Centrów Handlowych
 • Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan
 • Związek Pracodawców Firm Produkcyjnych
 • Transport i Logistyka Polska
 • Polskie Forum HR
 • Związek Pracodawców Prywatnych Mediów
 • Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych
 • Izba Gospodarki Elektronicznej
 • Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego
 • Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji
 • Federacja Przedsiębiorców Polskich
 • Związek Pracodawców Branży Infrastruktury
 • Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej
 • Związek Pracodawców Branżowych
 • Polska Izba Gospodarcza Czystości
 • IAB Polska
 • Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
 • Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan
 • Rada Podatkowa Lewiatan
 • Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego
 • Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa
 • Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu
 • Polska Unia Szpitali Specjalistycznych
 • Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki
 • ABSL
 • Stowarzyszenie Energii Odnawialnej
 • Stowarzyszanie na rzecz systemów ociepleń
 • STRATERA MED

 

Źródło: www.pracodawcyrp.pl

 

Autor: oprac. Redakcja portalu

E-Doradca Analiza Finansowa