Apel w sprawie przyspieszenia prac nad „Konstytucją biznesu”

Apel w sprawie przyspieszenia prac nad „Konstytucją biznesu”

Business Centre Club oraz pozostałe trzy reprezentatywne organizacje pracodawców apelują do rządu o przyspieszenie prac nad „Konstytucją biznesu”.

 

Kilka dni temu list w tej sprawie wystosowano do ministra rozwoju, premiera Mateusza Morawieckiego oraz przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów, ministra Henryka Kowalczyka.

W liście przypomniano, że w sierpniu upłynie pół roku od skierowania do konsultacji projektów ustaw z pakietu „Konstytucja biznesu”, dlatego organizacje odnoszą wrażenie, że potrzebne polskim przedsiębiorcom ustawy utknęły na jednym z etapów rządowego procesu legislacyjnego, stąd ich rosnące zaniepokojenie.

Jak napisano w liście "Opór ze strony administracji publicznej dla wprowadzania zmian, które mają poprawić warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej, jest nam znany. Wiele razy występowaliśmy z propozycjami zmian mających na celu likwidację barier i stworzenie lepszego środowiska dla prowadzenia biznesu. Dobra zmiana w tym obszarze jest w zasięgu ręki, stąd apelujemy o pilne przyjęcie „Konstytucji biznesu” przez Radę Ministrów i skierowanie jej do Sejmu w najbliższych tygodniach. Zwracamy również uwagę, że w projekcie ustawy Prawo przedsiębiorców umieszczono odrębny rozdział dotyczący zasad stanowienia prawa dla przedsiębiorców".
Zwrócono uwagę, że dla przedsiębiorców niejasne, niestabilne przepisy oraz ich de facto dowolna interpretacja przez organy administracji stanowią podstawową barierę w codziennym funkcjonowaniu. Dlatego kluczowe znaczenie ma dla przedsiębiorców zawarty w projekcie rozdział „Stanowienie prawa”.

Na koniec zamieszczono apel o zapanowanie nad nadprodukcją prawa, ponieważ "szkodzi działalności gospodarczej i spowalnia w ten sposób rozwój społeczno-gospodarczy naszego kraju".

Źródło BCC

E-Doradca Analiza Finansowa