Bank Światowy ma lepsze prognozy dla Polski. Będzie wyższy PKB

Bank Światowy ma lepsze prognozy dla Polski. Będzie wyższy PKB

Bank Światowy ma lepsze prognozy dla Polski. Będzie wyższy PKB

Według najnowszej prognozy Banku, PKB Polski wzrośnie w 2017 roku nie o 3,3 proc., jak zakładano wcześniej, a o 4,0 proc. Zdaniem instytucji gospodarka Polski jest w dobrej kondycji, ale zagrożeniem dla niej jest brak pracowników wynikający m.in. z obniżeniem wieku emerytalnego.
Z raportu wynika, że PKB Polski wzrośnie:

  • w 2017 roku o 4,0 proc.,
  • w 2018 roku o 3,6 proc.,
  • w 2019 roku o 3,4 proc.

Wcześniejsze prognozy zakładały wzrost o 3,3 proc. w tym roku i o 3,2 proc. w 2018 r. i 2019 r.

Zagrożeniem brak rąk do pracy
"Wzrost gospodarczy na poziomie 4 proc., deficyt fiskalny poniżej 3 proc. PKB oraz inflacja pod kontrolą świadczą o dobrej kondycji polskiej gospodarki" - zaznaczył, cytowany w komunikacie, Carlos Piñerúa, Przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie. W średnim okresie, jak wskazał, Bank widzi "pewne zagrożenia dla polskiej gospodarki". "Już dziś przedsiębiorcy mają problem ze znalezieniem rąk do pracy. Problem ten będzie się pogłębiał także z powodu niższego wieku emerytalnego, który obowiązuje od października tego roku. W związku z tym trzeba zwiększać produktywność, inwestować w kapitał ludzki oraz prowadzić politykę wspierającą napływ pracowników z zagranicy - podkreślił Carlos Carlos Piñerúa.

Wyzwania dla regionu
Bank Światowy podniósł również prognozę wzrostu PKB na rok 2017 oraz 2018 dla regionu Europy Środkowej, do odpowiednio 3,7 proc. i 3,4 proc., oraz dla regionu Europy i Azji Środkowej do 2,2 proc. i 1,9 proc. "Oznaczałoby to, że Europa i Azja Środkowa zanotują w 2017 r. wzrost najszybszy od roku 2011" - wskazano. Jak ocenili eksperci banku, pomimo poprawiającego się otoczenia makroekonomicznego, region "stoi w obliczu różnych społecznych wyzwań. Wielu pracowników ma trudności z przystosowaniem się do nowej cyfrowej gospodarki". Dodano, że spada liczba osób zatrudnionych na pełny etat na czas nieokreślony. "Choć rosnący udział elastycznych umów o pracę poprawia efektywność firm i pracowników, to zwiększa nierówności i zmniejsza poczucie bezpieczeństwa" - napisano.

Główny ekonomista Banku Światowego na region Europy i Azji Środkowej Hans Timmer cytowany w komunikacie, ocenił, że "Wzrost gospodarczy powraca do regionu. Jednocześnie nowe technologie z jednej strony stwarzają nowe możliwości, a z drugiej przyczyniają się do wzrostu elastycznych umów o pracę i wywołują niepewność. To powoduje niepokój wśród ludzi. Obawy w związku z ostatnim napływem uchodźców do regionu dodatkowo potęgują te niepokoje".

Źródło: www.tvn24bis.p

E-Doradca Analiza Finansowa