Będzie pierwsza kompleksowa strategia rozwoju polskiego rynku kapitałowego

Będzie pierwsza kompleksowa strategia rozwoju polskiego rynku kapitałowego

Trwają prace nad Strategią Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK), która ma wspierać rozwój gospodarczy Polski. Strategia ma zostać zrealizowana do 2024 r. Jednym z ważniejszych celów SRRK będzie zwiększenie innowacyjności polskiego rynku kapitałowego.

 

Jak poinformował resort finansów 22 lutego 2018 r. z inicjatywy Ministerstwa Finansów odbyło się spotkanie Rady Rozwoju Rynku Finansowego na temat Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK). Spotkanie z udziałem przedstawicieli instytucji finansowych przybliżyło uczestnikom koncepcję strategii, tworzoną przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz BTA Consulting na zlecenie Ministerstwa Finansów.

„SRRK będzie praktycznie pierwszą kompleksową strategią tworzoną dla polskiego rynku kapitałowego" – zapowiedział wiceminister finansów Piotr Nowak i poprosił przedstawicieli rynku kapitałowego o praktyczne wsparcie i konstruktywną krytykę przy tworzeniu projektu. Zgodnie z zapowiedzią, strategia ma być ukończona do końca 2018 r. i wdrażana sukcesywnie do końca 2024 r.

SRRK zwiększy innowacyjność rynku kapitałowego

Projekt jest realizowany w ramach zaproponowanego przez Komisję Europejską Programu Wspierania Reform Strukturalnych.

Poprzez wsparcie rozwoju polskiego rynku kapitałowego, strategia powinna wspierać rozwój gospodarczy. Przedstawiciel EBOR, dyrektor regionalny na Polskę i Kraje Bałtyckie Grzegorz Zieliński stwierdził, że czas pracy przy tym projekcie jest bardzo ważny, gdyż polski rynek kapitałowy doszedł do krytycznego momentu rozwoju: liczba debiutów giełdowych utrzymuje się na niskim poziomie, częste są przypadki wycofywania spółek z obrotu giełdowego i znacząco zmniejszyła się aktywność inwestorów (szczególnie indywidualnych).

„Strategia rynku kapitałowego została zapowiedziana w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Odpowiedzialność w tym zakresie rozumiemy między innymi jako konieczność dopilnowania, aby z owoców tej strategii korzystali przede wszystkim inwestorzy indywidualni, nawet ci najdrobniejsi" – tłumaczy minister Piotr Nowak. Jednym z ważniejszych celów SRRK będzie zwiększenie innowacyjności polskiego rynku kapitałowego (w tym wykorzystując projekty typu fintech) oraz przystosowanie go do nowych technologii, np. blockchain.

Strategia będzie składać się z trzech głównych części:

  • analizy problemów, jakie dotykają polski rynek kapitałowy,
  • rekomendacji, tj. wskazania konkretnych działań, niezbędnych do przezwyciężenia barier dla rozwoju,
  • właściwej strategii wytyczającej dla rządu długoterminowe cele w zakresie zmian regulacyjnych i instytucjonalnych. Mają one wzmocnić polski rynek kapitałowy i sprawić, aby w większym zakresie był on wsparciem dla długoterminowego rozwoju całej polskiej gospodarki.

Większe zaufanie do rynku, łatwiejsze finansowanie polskich przedsiębiorstw

Przedstawiciele instytucji finansowych w trakcie dyskusji wskazali, że w pracach nad SRRK istotne jest określenie jasnych celów projektu. Chodzi m.in. o wyraźne powiązanie dążenia do wzrostu znaczenia rynku kapitałowego ze wzrostem możliwości finansowania gospodarki i polskich przedsiębiorstw. Podkreślano również rolę strategii w budowaniu niezbędnego zaufania do rynku jako całości i gwarancji stabilności regulacyjnej tego sektora. Jako główne zagrożenia wskazano m.in. problem przeregulowania, niedostateczny wpływ polskich firm i zrzeszeń na prace legislacyjne na poziomie unijnym czy niedostatecznie rozwinięty polski rynek pieniężny i rozliczanie niektórych instrumentów poza Polską.

Źródło: Ministerstwo Finansów

E-Doradca Analiza Finansowa