Bezrobocie wciąż spada

Bezrobocie wciąż spada

Stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 6,8 proc. w porównaniu z 7,0 proc. w sierpniu. Jak wskazał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1.117,1 tys. wobec 1.136,1 tys. osób przed miesiącem.


We wrześniu ubyło 19 tysięcy bezrobotnych. Najniższe bezrobocie na koniec września było w województwie wielkopolskim - 4 proc. Kolejne pod tym względem są woj. śląskie oraz małopolskie - 5,5 proc. Tuż za nimi uplasowało się województwo pomorskie (5,7 proc.). Na drugim biegunie znalazły się województwa: warmińsko-mazurskie (11,8 proc.), kujawsko-pomorskie (10,1 proc.) oraz podkarpackie (9,7 proc.).

Źródło: GUS, TVN BIS

E-Doradca Analiza Finansowa