BIG InfoMonitor: przed firmami najtrudniejsze miesiące w roku

Zbliża się najtrudniejszy okres dla firm zmagających się z opóźnieniami płatności za sprzedawane towary i usługi. Z badań i analiz BIG InfoMonitor wynika, że 43 proc. mikro, małych i średnich firm zwyczajowo doświadcza spiętrzenia nieopłaconych faktur w grudniu i styczniu. Dla wielu trudny okres rozpoczyna się już w listopadzie i kończy dopiero w marcu. Choć odsetek firm z tego typu kłopotami maleje, to zjawisko jest powszechne, bowiem zatory płatnicze nadal ma niemal połowa firm.

35 proc. mikro, małych i średnich firm odczuwa problem nieterminowych płatności odbiorców przez cały rok, 22 proc. nie umie ich bezpośrednio powiązać z konkretnymi okresami, pozostałe 43 proc. wskazuje na rosnące kłopoty z płatnościami kontrahentów na przełomie roku - wynika z badania Millward Brown przeprowadzonego na zlecenie BIG InfoMonitor.

Firmy nie mają złudzeń, że kontrahenci przesuwający termin płatności finansują w ten sposób swoją działalność. Takiego zdania jest 76 proc. ankietowanych przedsiębiorców, o 5 pkt. proc. więcej niż w zeszłym roku.

„Doświadczenia naszych klientów potwierdzają opinie ankietowanych. Spora część polskich przedsiębiorców kredytuje się kosztem innych firm, dzięki czemu nie płaci odsetek od kredytu i ma darmowe finansowanie. Pogarsza w ten sposób płynność finansową wykorzystywanego przedsiębiorstwa i zmusza je do nabywania umiejętności windykacyjnych" - ocenił Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

Grzelczak przypomniał, że od 2013 roku obowiązuje w Polsce unijna dyrektywa, która pozwala naliczać karne odsetki po trzydziestym dniu wymagalności faktury oraz obciążać firmę-dłużnika kosztami windykacji do równowartości 40 EUR. Jednak przedsiębiorcy w Polsce bardzo rzadko ją wykorzystują, gdyż „boją się utraty relacji handlowych". Dlatego, 61 proc. badanych chciałoby odgórnego nakazu naliczania odsetek ustawowych. Najlepiej gdyby robiły to automatycznie programy finansowo-księgowe.

„Przedsiębiorcy na tyle mają dość nierzetelności kontrahentów, z powodu której popadają w spiralę długów wobec swoich partnerów biznesowych, pracowników czy Skarbu Państwa, że gotowi są też poprzeć wprowadzenie przez państwo zakazu wliczania w koszty podatkowe faktur przeterminowanych o ponad 30 dni" - dodaje prezes BIG InfoMonitor.

Większość firm chciałaby, aby przedsiębiorstwa, które przekraczają 30-dniowy termin płatności nie miały możliwości uznawania faktury za koszt podatkowy i nie mogły na jej podstawie odliczać VAT-u, czy też obniżać podatku dochodowego. Taki sposób mobilizowania do rzetelnych zachowań poparło 52 proc. ankietowanych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Z analiz BIG InfoMonitor wynika, że wśród przedsiębiorstw, które doświadczają problemów ze ściąganiem należności, 4 na 10 ma kłopoty z zachowaniem płynności finansowej. W efekcie nie są w stanie płacić w terminie blisko 40 proc. swoich zobowiązań i w ten sposób przekazują problem na następne firmy.

„Pocieszające jest, że nieco poprawia się sytuacja w budownictwie oraz w firmach zatrudniających do dziewięciu pracowników, które są najbardziej narażone na kłopoty" - powiedział Sławomir Grzelczak, prezes Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm. BIG InfoMonitor umożliwia dostęp do baz: Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich, dzięki czemu stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki. Oferuje również sektorowi bankowemu i przedsiębiorcom narzędzia do weryfikowania wiarygodności płatniczej klientów i kontrahentów oraz wspiera ich w odzyskiwaniu zaległych należności. BIG InfoMonitor jest spółką zależną sektora bankowego - poprzez Biuro Informacji Kredytowej - swojego głównego akcjonariusza.

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) działa od 1997 r. i jest największym w kraju zbiorem danych o historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów, dotyczących 100 proc. rynku kredytowego w Polsce i znacznej części rynku firm pożyczkowych. W BIK zgromadzone są informacje o 137 mln rachunków należących do 23 mln klientów indywidualnych. W ciągu ponad 18 lat działalności BIK udostępnił swoim użytkownikom ponad 380 mln raportów kredytowych.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP

E-Doradca Analiza Finansowa