Brak nowej oceny Agencji Moody's dla Polski

Brak nowej oceny Agencji Moody's dla Polski

Mimo oczekiwań agencja nie zaktualizowała ratingu dla Polski. Spodziewano się tego po tym, jak podwyższyła ostatnio prognozy wzrostu PKB.


W poniedziałek 4 września agencja niespodziewanie podniosła prognozę wzrostu PKB w 2017 roku do 4,3 proc. z 3,2 proc. Moody’s zmienił ją po bardzo dobrym odczycie PKB za drugi kwartał podanym przez GUS.

Dlatego też spodziewano się, że Moody’s choć ratingu nie zmieni, to jednak opublikuje komunikat, z którego dowiemy się np., jak ocenia aktualne ryzyka polityczne związane z Polską. W piątek 8 września po zamknięciu amerykańskiej sesji giełdowej Moody's zaskoczył mało pozytywnie, ponieważ nie opublikował aktualizacji.

Z tego wynika, że obowiązuje nadal ocena z maja, kiedy to Moody’s potwierdził rating Polski na poziomie A2, jednocześnie podnosząc perspektywę ratingu do stabilnej z negatywnej. Uznano wówczas, że ryzyka fiskalne oraz inwestycyjne, a także niepewność polityczna w Polsce zmalały.
Jak podało w komunikacie MF "Agencja ratingowa Moody's 8 września 2017 r. nie dokonała rewizji ratingu Polski oraz nie opublikowała raportu kredytowego nt. Polski. Tym samym ocena ratingowa Polski pozostała niezmieniona na poziomie A2/P-1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej i krajowej z perspektywą stabilną."

Źródło: Gazeta Next

E-Doradca Analiza Finansowa