CFO: większe poczucie niepewności, ale nadal oczekiwane wzrosty przychodów

CFO: większe poczucie niepewności, ale nadal oczekiwane wzrosty przychodów

Jak wynika z Raportu CFO Survey 2018 H1 CFO wiarygodnie przewidują rzeczywistość polskiej gospodarki.

 

 
Badanie opinii CFO

Deloitte CFO Survey to cykliczne badanie opinii dyrektorów finansowych, na temat oceny obecnej oraz przyszłej sytuacji gospodarczej w kraju i jej wpływu na strategie przedsiębiorstw.

Wyniki badania przedstawiają opinie CFO na temat oczekiwanych trendów, priorytetów i planowanych działań firm. Jest to unikalny punkt widzenia, gdyż CFO, ze względu na pełnioną funkcję, posiadają odrębną ocenę nie tylko sytuacji gospodarczej, ale również własnego przedsiębiorstwa i całej branży.

Jak dotąd trafne przewidywania CFO
Dyrektorzy finansowi przez lata trafnie przewidywali wzrost PKB Polski, np. w roku:
  • 2013 - ok. 1,5% PKB (1,6%),
  • 2014 - ok. 3% (3,4%),
  • 2015 - ok. 3% (3,6%)
  • 2016 – ok. 3,0% (2,7%).
Prognozy na rok 2018 na poziomie około 3% wydają się bardzo ostrożne, ale trzeba pamiętać, że przybywa czynników ryzyka – to m.in. niestabilność polityczna we Włoszech oraz rosnące ceny paliw.

Wzrosło poczucie niepewności ekonomicznej 
W Polsce nieznacznie wzrosło poczucie niepewności gospodarczej. Poziom ten w pierwszej połowie 2018 r. wzrósł do 46% z 44% w drugiej połowie 2017 r. Jednak ponad 54% CFO uważa, że mamy do czynienia z niskim lub normalnym poziomem niepewności.
Ocena niepewności gospodarczej w Polsce jest tylko nieznacznie wyższa niż w Europie. 52% europejskich dyrektorów finansowych ocenia poziom zewnętrznej niepewności finansowej i gospodarczej jako wysoki.

Największe ryzyka wg CFO
Największym ryzykiem dla działalności gospodarczej w Polsce w 2018 roku będzie wzrost kosztów operacyjnych (blisko 55% - wzrost o 7pp), który m.in. może wynikać ze wzrostu kosztów pracowniczych. Przedsiębiorcy dalej obawiają się braku wykwalifikowanych pracowników (53%), natomiast oczekiwana presja na obniżkę cen jest zdecydowanie niższa niż pół roku temu (19%). Zmienne prawo gospodarcze (29%) nadal stanowi duży obszar ryzyka, ale pozostaje na zbliżonym poziomie do okresu sprzed pół roku.
Największym wyzwaniem dla polskich firm w 2018 r. będą braki wykwalifikowanych pracowników i presja płacowa. Aż 68,5% ankietowanych CFO w Polsce spodziewa się, że koszty pracy w 2018 r. wzrosną znacznie. Ponad 20% oczekuje też znacznego wzrostu kosztów transportu. Niemal 64% przedsiębiorców spodziewa się nieznacznego wzrostu kosztów nieruchomości.

Oczekiwane wzrosty przychodów
Mimo sygnałów makroekonomicznych o nadchodzącym spowolnieniu w Europie, większość firm spodziewa się poprawy przychodów. Blisko 72% CFO w Europie oczekuje, że ich przychody wzrosną w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a 9% spodziewa się ich spadku. Największy wzrost w 2018 roku jest prognozowany dla Niemiec, Holandii, Finlandii, Szwecji i Irlandii, a największe spadki dla Wielkiej Brytanii i Danii.
W Polsce także zdecydowana większość firm spodziewa się kontynuacji fazy wzrostu. 74% przedsiębiorstw prognozuje wzrost przychodów, a 36% również wzrost marż w bieżącym roku. 2018 będzie też kolejnym rokiem wzrostu inwestycji. 48% firm planuje wzrost nakładów inwestycyjnych.

 

Źródło: Deloitte
E-Doradca Analiza Finansowa