CFO zadowoleni z kondycji firm i wierzą w mocną koniunkturę

CFO zadowoleni z kondycji firm i wierzą w mocną koniunkturę

Ostatni rok był dobry dla działających w Polsce firm. Według badania przeprowadzonego wśród dyrektorów finansowych, są oni zadowoleni z kondycji swoich przedsiębiorstw i optymistycznie oceniają perspektywy dla ich działalności.

 

 

Jak wynika z piątej edycji badania polskich CFO, prowadzonego przez Grant Thornton wspólnie z towarzystwem ubezpieczeniowym Euler Hermes, aż 57 proc. dyrektorów finansowych deklaruje, że kondycja ich firm w ciągu ostatniego roku poprawiła się, a tylko 11 proc. ankietowanych twierdzi, że uległa ona pogorszeniu.

Większość firm w fazie rozwoju

W dodatku zdecydowana większość badanych, bo aż 83 proc., deklaruje, że ich firma jest aktualnie w fazie rozwoju, z czego 58 proc. CFO określa ten rozwój jako „umiarkowany”, a 25 proc. jako „silny”. Tylko 5 proc. ankietowanych twierdzi, że ich przedsiębiorstwo jest w regresie, a 12 proc. określa aktualny stan jako stagnację.

Wiara polskich CFO w silną koniunkturę

Wiara polskich CFO w utrzymanie się silnej koniunktury przekłada się na ich optymistyczne plany w poszczególnych obszarach zarządzania firmą. Badani dyrektorzy finansowi dużo chętniej niż w zeszłym roku zapowiadają podwyżki pensji w ich przedsiębiorstwach – aż 51 proc. deklaruje wzrost wynagrodzeń szybszy niż inflacja (wobec 34 proc. przed rokiem), a 30 proc. badanych zapowiada, że pensje będą rosły w tempie równym inflacji (wobec 29 proc. rok temu).

Co więcej, żaden z badanych CFO nie przewiduje obniżania płac, choć w zeszłym takie deklaracje się zdarzały (odpowiedziało tak 4 proc.).

W badaniu widać też zwiększony popyt na pracowników – obecnie 47 proc. dyrektorów finansowych deklaruje zwiększenie zatrudnienia w ciągu kolejnych 12 miesięcy (wobec 36 proc. rok temu), a tylko 7 proc. planuje zwolnienia (bez zmian rok do roku).

Dobre perspektywy nie usypiają czujności dyrektorów finansowych – komentarz eksperta

Rok temu nasze badanie pokazało spadek pozytywnych nastrojów wśród zarządzających finansami przedsiębiorstw ich optymizm odnośnie perspektyw gospodarczych nieco zmniejszył w stosunku do poprzednich badań, a z drugiej strony wyczuwali oni coraz większą presję z rynku pracy, a związana była z koniecznością podnoszenia płac.

Jednak dobra sytuacja przedsiębiorstw nie usypia czujności polskich dyrektorów finansowych. Wręcz przeciwnie. W najbliższym czasie zamierzają oni podjąć aktywne działania, które przygotują firmę na ewentualne przyszłe chudsze lata. naszego badania wyłania się obraz polskich CFO, którzy planują w ciągu najbliższych 12 miesięcy znacząco zacisnąć pasa. Oszczędności będą szukać na wielu polach, ograniczając inwestycje i poszukując różnych możliwości optymalizacji – mówi Mariusz Maik, parter w Grant Thorton.

Czytaj cały raport

http://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2018/10/CFO-wierza-w-mocna-koniunkture-02-10-2018.pdf

Źródło: GT

E-Doradca Analiza Finansowa