Dane NBP: Rezerwy dewizowe we wrześniu wyższe niż w sierpniu

Dane NBP: Rezerwy dewizowe we wrześniu wyższe niż w sierpniu

Na koniec września br. poziom rezerw wyrażony w euro wynosił 94,4 mld euro i był o 2,2 mld euro wyższy niż na koniec sierpnia - podał w NBP w komunikacie o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych.NBP opublikował 6 października dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Zgodnie z dzisiejszym komunikatem banku centralnego na koniec września br. oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez bank, wynosiły 94,4 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 111,4 mld USD.
A zatem z danych NBP wynika, że na koniec września br. poziom rezerw wyrażony w euro był o 2,2 mld EUR wyższy niż na koniec sierpnia. Wzrósł również stan rezerw wyrażony w dolarach o 1,7 mld USD.
Narodowy Bank Polski przypomina przy okazji, że "zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Większość w rządowe papiery wartościowe, część w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie."

Źródło: NBP

 

E-Doradca Analiza Finansowa