Dane produkcyjne za listopad br. potwierdzeniem przyspieszenia PKB w IV kwartale

Dane produkcyjne za listopad br. potwierdzeniem przyspieszenia PKB w IV kwartale

Resort rozwoju skomentował ostatnie dot. produkcji przemysłu. Jak podaje ministerstwo, wynik jest zgodny z oczekiwaniami MR formułowanymi przed miesiącem. 


Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w listopadzie 2017 roku była o 9,1 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 roku. Wynik jest zgodny z oczekiwaniami MR formułowanymi przed miesiącem. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja w listopadzie wzrosła o 6,9 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 roku.

W porównaniu z listopadem 2016 roku produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 29 (spośród 34) działach przemysłu. Sprzedaż rosła najszybciej w produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 23,8 proc.), w produkcji maszyn i urządzeń (o 23,5 proc.). Wysoką dynamikę odnotowano także w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz wyrobów z metali (po 17,4 proc.). Spadek produkcji przemysłowej, w porównaniu z listopadem 2016 r., nastąpił w 5 działach, z czego największy w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 11,7 proc.).

W listopadzie, w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 roku, o 19,8 proc. wzrosła sprzedaż przedsiębiorstw budowlanych.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2017 roku były wyższe niż przed rokiem o 1,8 proc. w porównaniu ze wzrostem o 3,0 proc. w październiku. W porównaniu z październikiem br. ceny wzrosły o 0,3 proc.  

W grudniu z uwagi na mniejszą liczbę dni roboczych oczekujemy pewnego wyhamowania dynamiki produkcji. W naszej ocenie produkcja przemysłowa powinna wzrosnąć o 3,0 proc., a produkcja budowlano-montażowa powinna wciąż rosnąć w tempie dwucyfrowym.

Dane produkcyjne za listopad – obok bardzo dobrych wyników w zakresie zatrudnienia – potwierdzają tezę o przyspieszeniu wzrostu PKB w IV kwartale 2017 roku.

Źródło: MR 

E-Doradca Analiza Finansowa