Dynamizowanie polskiego eksportu już od listopada

Dyskusje o nowym, sprawniejszym od obecnego systemie wspierania ekspansji zagranicznej w biznesie oraz finansowaniu przedsiębiorstw zdominowały dwudniowy Kongres Bankowości i Finansów Korporacyjnych w Warszawie. Kierunki eksportu produktów i usług polskich firm będą dywersyfikowane, a od listopada nastąpi zdynamizowanie ekspansji polskich firm zwłaszcza na rynkach azjatyckich.

Ministerstwo Rozwoju chce, aby polskie firmy były bardziej zaangażowane w działalność eksportową. Obecnie blisko 2/3 polskiego eksportu jest generowane przez firmy z kapitałem zagranicznym i nie ma w tym nic złego, dlatego że doceniamy wartość kapitału zagranicznego, ale chcemy, by pozytywny trend wzrostu polskiego eksportu odbywał się też przy udziale rodzimych spółek, tak aby były silniejsze na rynkach zagranicznych - podkreślił Radosław Domagalski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Tymczasem obecnie tylko co piąta polska firma jest zaangażowana na rykach międzynarodowych, towary eksportuje niewiele ponad 4 proc., a usługi zaledwie 1 proc. polskich firm. Pod tym względem Polska zdecydowanie odbiega od krajów Europy Środkowej.

Zmieniać to ma m.in. Polski Fundusz Rozwoju, grupa finansowa instytucji, które oferują produkty bankowe, kredyty, gwarancje i ubezpieczenia eksportowe oraz kapitał na ekspansję zagraniczną. W tym roku Fundusz wdrożył kompleksowy pakiet takiego wsparcia o wartości 60 mld złotych.

Od maja br. Polski Fundusz Rozwoju stara się identyfikować potrzeby eksportowe rodzimych przedsiębiorców, zarówno małych, średnich i dużych. Na tej podstawie PFR będzie przedstawiał im możliwości korzystania z optymalnych dla nich instrumentów wsparcia ekspansji zagranicznej.

„Pomimo tego, że rynek w Polsce jest dość duży, to trudno wyobrazić sobie dynamiczną firmę, która nie myśli o eksporcie” - powiedział Paweł Borys, prezes PFR. Według niego większość młodych firm już na starcie przygotowuje się do eksportu. „Jest to ważne z punktu widzenia konkurencyjnej gospodarki, gdyż styczność z rynkami zagranicznymi ma duże znaczenie w jej dalszym rozwoju” - podkreślił. Paweł Borys uważa, że istotny przełom w kompleksowym wspieraniu ekspansji zagranicznej polskich firm nastąpi w 2017 roku.

Wiceminister rozwoju Radosław Domagalski zwrócił uwagę, że dotychczas „funkcje eksportowe były rozrzucone”, a teraz zostaną scentralizowane w Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji, która zacznie działać operacyjnie i wykonawczo jeszcze w tym roku.

Radosław Domagalski podkreślił, że o sukcesie ekspansji zagranicznej decyduje nie tylko cena i jakość produktu, ale także dostęp do wsparcia, do środków pozwalających finansować inwestycje. Bardzo ważna według niego jest sprawność i jakość administracji.

„Chcemy być sprawni w tym zakresie tak, jak rządy innych państw” - zadeklarował Domagalski. Ma w tym pomóc zmiana modelu obecności za granicą i dostęp przedsiębiorców do placówek zagranicznych. Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji będą zastąpione biurami handlowymi na całym świecie.

„Zwiększymy ich liczbę z 49 do 69 i będziemy bardziej zorientowani na te obszary geograficzne, gdzie jest rynek, rynek ze względu na demografię, ze względu na rosnąca klasę średnią i to w gigantycznym tempie, czyli rynki azjatyckie” - powiedział Radosław Domagalski. Podkreślił, że Azja zaczyna dyktować warunki globalnego handlu.

Nabór pracowników do zagranicznych przedstawicielstw został właśnie ogłoszony. Resort rozwoju liczy, że od 1 stycznia 2017 roku przedsiębiorcy będą mogli korzystać z ich wsparcia m.in. w Singapurze i Wietnamie.

„Chcemy, aby wszyscy pracownicy byli rozliczani w oparciu o osiągane, mierzalne wyniki” - powiedział Domagalski. Wyraził przy tym nadzieję, że podniesie to poziom ich usług i całej administracji publicznej.

Na początku 2017 roku ma też już działać nieograniczony dostęp przedsiębiorców do baz danych, połączony z możliwością sprofilowania zainteresowań konkretnego przedsiębiorcy oraz jego oczekiwań.

Podejście do klientów zmieniła już Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.

„Klienci są obsługiwani w sposób błyskawiczny, dowiadują się natychmiast co mogą, a czego nie mogą” - podkreślił Marek Czerski, prezes Zarządu KUKE S.A. Dodał, że rzadko zdarza się, aby nie mogli ubezpieczyć jakiegoś kontraktu eksportowego. Według niego na kolejne polskie produkty i usługi czekają już przedsiębiorcy m.in. w Chinach, Indiach, Singapurze, Kazachstanie, Wietnamie, a także Iranie i Algierii. „We wszystkich tych krajach jest bardzo duża przychylność do Polski i do polskiego przedsiębiorcy” - powiedział Marek Czerski w rozmowie z PAP. Dodał, że Polska jest tam postrzegana jako bardzo solidny kontrahent pod względem jakości i know-how.

Plan wzmocnienia polskiej ekspansji zagranicznej dobrze ocenia Andrzej Kopyrski, wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., przewodniczący Rady Programowej Kongresu Bankowości i Finansów Korporacyjnych.

„Wydaje mi się, że jest to pierwszy kompleksowy i całkowicie zharmonizowany plan” - powiedział prezes Kopyrski w rozmowie z PAP. Według niego bez tego nie jest możliwe dalsze zdobywanie nowych rynków bez bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Według niego polskie banki komercyjne będą w stanie „popchnąć” polskich przedsiębiorców do ekspansji, a dotyczy to wszystkich rynków, nie tylko azjatyckich.

Andrzej Kopyrski zwrócił uwagę, że banki są w sposób naturalny zmotywowane do wspierania polskich firm, bo „wiedzą o tych firmach wszystko” i są w stanie wesprzeć je finansowo.

„Jeśli firma się rozwija, to bank idzie w ślad za taka firmą, a często bank +idzie przed firmą+, zdobywa informacje i promuje miejsce dla swoich klientów” - powiedział wiceprezes Banku Pekao S.A.

Wiceminister Radosław Domagalski powiedział, że Agencja Wspieranie Eksportu, jako jeden z nowych i kluczowych elementów nowego systemu wsparcia przedsiębiorców, zacznie działać od 1 stycznia 2017 r. Do zadań Agencji, która wejdzie w skład Polskiego Funduszu Rozwoju, będzie należeć koordynowanie programów operacyjnych, misji gospodarczych i wspieranie targów.

„Tu się nic nie zmienia, z całą pewnością wywiążemy się z deklaracji, które składaliśmy” - zapewnił Radosław Domagalski.

Kongres Bankowości i Finansów Korporacyjnych jest inicjatywą Europejskiego Kongresu Finansowego skoncentrowaną na dyskusji o finansowaniu i wspieraniu przedsiębiorstw przez prywatne i publiczne instytucje finansowe i rozwojowe, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań stawianych rynkowi finansowemu przez przedsiębiorców. Celem Kongresu jest utworzenie trwałego miejsca do debaty oraz proponowania rozwiązań wobec wyzwań w obszarze finansowania rozwoju biznesu na rynku krajowym i międzynarodowym. Efektem tegorocznych spotkań będą rekomendacje, a najważniejsze z nich zostaną włączone do zbioru Rekomendacji Europejskiego Kongresu Finansowego.

Źródło: PAP

E-Doradca Analiza Finansowa