EBOR podniósł prognozę wzrostu PKB Polski

EBOR podniósł prognozę wzrostu PKB Polski

Kolejna optymistyczna prognoza dla Polski. Z listopadowego raportu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju wynika, że wzrost PKB w 2017 roku powinien przyspieszyć do poziomu 4,1 proc. Ekonomiści banku spodziewają się odbicia inwestycji publicznych, ale zwracają uwagę na niski poziom inwestycji prywatnych.

 

 Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zwrócił uwagę, że konsumpcja prywatna, wspierana przez politykę społeczną oraz coraz lepszy rynek pracy, a także odbijające inwestycje powinny przyspieszyć wzrost PKB w 2017 roku do poziomu 4,1 proc. Natomiast jak prognozuje EBOR w 2018 r. spowolni do 3,4%. Oznacza podniesienie prognoz wobec oczekiwań z maja br. odpowiednio o 0,9 pkt proc. i o 0,2 pkt. proc.

"Wzrost w Polsce wyniesie 4,1% w 2017 r., wspierany przez konsumpcję gospodarstw domowych i odbicie w inwestycjach. [...] Tempo wzrostu spowolni do 3,4% [w 2018 r.], gdy zmaleją jednorazowe efekty zwiększenia świadczeń socjalnych" - czytamy w komunikacie.

EBOR podniósł prognozę tegorocznego wzrostu PKB dla regionu Europy Środkowej i krajów bałtyckich o 0,8 pkt w porównaniu z oczekiwaniami z maja - do 3,9% oraz o 0,3 pkt do 3,4% na 2018 r.
Ogółem, wzrost gospodarczy w 37 krajach objętych analizą EBOR-u ma wzrosnąć o 3,3% w tym roku i o 3% w 2018 r. po wzroście o 1,9% w ub.r.

Źródło: www.money.pl, www.tvnbis.pl

E-Doradca Analiza Finansowa