ECOFIN wzmacnia unię bankową i ogranicza ryzyka związane z działalnością podmiotów na rynku finansowym

ECOFIN wzmacnia unię bankową i ogranicza ryzyka związane z działalnością podmiotów na rynku finansowym

W trakcie ostatniego posiedzenia Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych, które odbyło się 16 czerwca 2017 r. w Luksemburgu zdecydowało m.in. o wzmocnieniu unii bankowej. Nie udało się jednak ustalić jednomyślnie stawek VAT na e-publikacje ani rozwiązań w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia.

 

 


  Unia bankowa
Rada podjęła decyzje dotyczące wzmacniania unii bankowej i ograniczania ryzyka związanego z działalnością podmiotów na rynku finansowym. Ministrowie zapoznali się też ze stanem prac w odniesieniu do różnych projektów w tym zakresie, m.in. stworzenia europejskiego systemu gwarantowania depozytów. Dla Polski, która na razie nie jest członkiem unii bankowej, kluczowe znaczenie ma kwestia równowagi dotyczącej kompetencji państw macierzystych i goszczących instytucje finansowe (home-host).

  Stawki VAT na e-booki
Rada nie była w stanie jednomyślnie przyjąć projektu dyrektywy w zakresie stawek podatku VAT stosowanego do książek, gazet i czasopism dostarczanych w drodze elektronicznej (e-publikacje). W trakcie dyskusji Polska poparła rozwiązania, które dają możliwość stosowania stawek obniżonych na określone publikacje elektroniczne. „Polska aktywnie postuluje zrównanie stawek VAT w przypadku książek papierowych i e-booków. W naszej opinii wprowadzenie jednolitej obniżonej stawki VAT na książki, niezależnie od formy ich prezentacji, wsparłoby rozwój rynku książki, zwiększyło legalny zasób cyfrowych książek i innych treści, zapobiegało rozwojowi piractwa internetowego oraz zwiększyło konkurencyjność wydawców i przedsiębiorców prowadzących działalność na rynku usług elektronicznych związanych z dystrybucją dóbr kultury. Liczymy na postęp w tej sprawie w najbliższych tygodniach"­ - powiedział w trakcie spotkania wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki. 

  Mechanizm odwrotnego obciążenia
Ministrowie nie uzgodnili również projektu dyrektywy w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie tymczasowego stosowania ogólnego mechanizmu odwrotnego obciążenia (reverse charge mechanism). To wniosek legislacyjny, który stanowi odpowiedź na wezwanie niektórych państw członkowskich (Czechy, Austria). Polska w trakcie prac wskazywała na konieczność wprowadzenia zabezpieczeń dla państw, które nie będą stosowały tego mechanizmu, by uchronić je przed migracją oszustw VAT. W wypracowanym projekcie takie zabezpieczenia są uwzględnione i dlatego Polska popiera ten projekt, co wicepremier Morawiecki podkreślił podczas spotkania.
 
  Raport w sprawach podatkowych
Ministrowie zatwierdzili raport dla Rady Europejskiej w sprawach podatkowych, a także zapoznali się z raportem Grupy ds. Kodeksu postępowania (opodatkowanie działalności gospodarczej, Code of Conduct – business taxation) i Podgrupy Komitetu do spraw usług finansowych w zakresie kredytów zagrożonych. Takie kredyty pozostają w UE na wysokim poziomie (6,7% PKB UE). W Europie problem dotyczy szczególnie kilku krajów. W Polsce stan ten kształtuje się na poziome średniej UE i wynosi ok. 6,10%.

  Zwalczanie terroryzmu
Komisja Europejska przedstawiła także stan realizacji zadań wynikających z Planu Działania na rzecz skuteczniejszego zwalczania terroryzmu i zapobiegania wykorzystania systemu finansowego do finansowania działalności terrorystycznej oraz wyniki przeglądu wdrażania unii rynków kapitałowych. Stanowi ona jeden z kluczowych elementów Planu Inwestycyjnego i ma na celu walkę z niedoborem inwestycji poprzez zwiększenie i zróżnicowanie źródeł finansowania dla europejskich przedsiębiorstw i projektów długoterminowych.

Źródło: MF

E-Doradca Analiza Finansowa