Firmy rodzinne atrakcyjną inwestycją na giełdzie

Firmy rodzinne atrakcyjną inwestycją na giełdzie

Co piąta spółka notowana na Giełdzie jest firmą rodzinną wynika z raportu Grant Thornton pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i Fundacji Firmy Rodzinne.


Firmy rodzinne to coraz ważniejszy segment polskiej gospodarki – mają coraz większy udział w PKB, coraz więcej eksportują oraz tworzą coraz więcej miejsc pracy. Nic więc dziwnego, że z każdym rokiem rośnie także ich znaczenie na polskim rynku kapitałowym. Jak pokazuje raport „Rodzinny biznes na Giełdzie”, spółki rodzinne coraz chętniej korzystają z możliwości, jakie daje im rynek publiczny.

307 debiutów

Według raportu, na koniec 2016 r. na GPW notowanych było łącznie 176 spółek, które spełniały przynajmniej jedną z czterech definicji przedsiębiorstwa rodzinnego. Spośród nich 82 to spółki notowane na Głównym Rynku GPW, a 94 – na rynku NewConnect.

W latach 2012-2016 zadebiutowało na GPW 77 spółek rodzinnych i grupa ta przez pięć lat w formie IPO i SPO pozyskała ok. 950 mln zł kapitału na rozwój. Co czwarty debiut na GPW we wspomnianych pięciu latach był przeprowadzony przez firmę rodzinną (łącznie odbyło się 307 debiutów). Oprócz tego, 22 spółki rodzinne wyemitowały na Catalyst obligacje korporacyjne o łącznej wartości ok. 2 mld zł.

Dynamika rozwoju
Wyniki raportu pokazują też, że giełdowe spółki rodzinne to przedsiębiorstwa o dużej dynamice rozwoju. W badanym okresie przychody spółek rodzinnych notowanych na Głównym Rynku GPW wzrosły o 51,6 proc., a w tym samym czasie przychody pozostałych firm spadły o 6,9 proc. Dynamicznie rośnie również kapitalizacja firm rodzinnych na GPW. Na Głównym Rynku na koniec 2016 r. wyniosła ona 33,5 mld zł, co przekłada się na średni roczny wzrost na poziomie 26 proc. W przypadku pozostałych (nierodzinnych) wartość ta przekroczyła 327 mld zł, co dało średni roczny wzrost o 5,7proc.

Źródło: Grant Thornton

E-Doradca Analiza Finansowa