Fiskus wydaje coraz mniej interpretacji indywidualnych

Fiskus wydaje coraz mniej interpretacji indywidualnych

W 2017 roku Krajowa Informacja Skarbowa odmówiła podatnikom wydania interpretacji indywidualnej aż 7,5 tys. razy. Na 10 pozytywnych dla podatnika rozstrzygnięć przypadają już 4 odmowy.

W 2017 roku Krajowa Informacja Skarbowa odmówiła podatnikom wydania interpretacji indywidualnej aż 7,5 tys. razy. Na 10 pozytywnych dla podatnika rozstrzygnięć przypadają już 4 odmowy.

 

 

 

Jak podaje firma Grant Thornton w ramach uszczelniania systemu podatkowego urzędnicy administracji podatkowej stają się coraz mniej skłonni, by udzielać podatnikom wiążące interpretacje przepisów podatkowych.

Rośnie skala odmów

Z obliczeń Grant Thornton na podstawie danych Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wynika, że w 2017 r. fiskus odmówił wydania interpretacji indywidualnej 7,5 tys. razy. To o 1,1 tys. mniej niż w 2016 r., ale w relacji do wszystkich wydanych interpretacji odsetek odmów mocno wzrósł – do 29% z 19% w 2015 r.

A jeśli liczbę odmów odnieść do liczby wydanych w danym roku pozytywnych rozstrzygnięć, to odsetek ten wzrósł z 27% w 2015 r. do 43% w 2017 r. Zatem na jedną pozytywną interpretację przypada obecnie dwukrotnie więcej odmów niż dwa lata temu.

Taka skala odmów udzielenia interpretacji przepisów podatkowych sprawia, że już tylko 59 proc. złożonych wniosków o interpretację kończy się pozytywnym dla podatnika rozstrzygnięciem przez organ podatkowy (17,5 tys. z 29,6 tys.). Dla porównania, w trzech poprzednich latach odsetek ten wahał się w przedziale 72-75 proc. (dane za poprzednie lata nie są publikowane).

Praktyka organów wypacza sens interpretacji

Ekspert zwraca uwagę na sposób traktowania podatnika.

- Praktyka organów podatkowych, która ostatecznie powoduje odmowę wydania interpretacji, budzi słuszne wątpliwości. Organy podatkowe, żądając uzupełnień stanu faktycznego czy zdarzenia przyszłego, w praktyce prowadzą do absurdalnej sytuacji, w której pytający i opiniujący zamieniają się rolami. To podatnik musi wtedy odpowiadać urzędnikom, jaką stawkę podatkową należy wybrać w danej sytuacji. A przecież nie taką rolę miały pełnić interpretacje indywidualne - komentuje Dariusz Gałązka, Partner w Grant Thornton.

Źródło: www.grantthornton.pl

E-Doradca Analiza Finansowa