Gospodarkę po 2018 czeka spowolnienie

Agencja Fitch w najnowszej prognozie spodziewa się stopniowego hamowania polskiej gospodarki i rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp procentowych w drugiej połowie przyszłego roku.

 

 

 

Analizy agencji wskazują, że w przyszłym roku gospodarka spowolni do 3,6 proc., by wyhamować do 2,9 proc. w 2020 roku.

W raporcie prognozuje się, że " wzrost gospodarczy spowolni w 2019 i 2020 r. Inwestycje również wyhamują, wraz ze spadkiem tempa przyrostu wydatkowania funduszy UE. Z kolei na komponencie handlu netto ciążyć może intensywnie importochłonny charakter wzrostu gospodarczego oraz spowolnienie u głównych partnerów handlowych w UE. Ciasny rynek pracy prawdopodobnie negatywnie wpłynie na marże przedsiębiorstw, co pomoże wywołać zacieśnienie polityki monetarnej, a to z kolei spowolni wzrost konsumpcji".

Co więcej "Coraz bardziej ciasny rynek pracy oraz niewielkie osłabienie waluty prawdopodobnie popchną inflację w górę, co wywoła reakcję banku centralnego w postaci podwyżek stóp proc. w II poł. 2019 r."

Pocieszające jest to, że bieżący rok ma być dobry, ale wszystko wskazuje na nieuniknione wyhamowanie polskiej gospodarki.

źródło: TVN BIS, money.pl

E-Doradca Analiza Finansowa