Grupa Integer.pl może odzyskać swój blask

Grupa Integer.pl, czyli niedawna gwiazda warszawskiego parkietu znajduje się nadal w centrum uwagi inwestorów ale z nieco innych powodów niż jeszcze 3 lata temu. Liczne sukcesy spółki Rafała Brzoski sprawiły, że na przestrzeni kolejnych lat cena akcji Jego spółki wzrosła z 11 zł do 330 zł. Tymczasem w ciągu ostatnich 30 miesięcy kurs akcji głównego konkurenta Poczty Polskiej stracił niemal tyle, ile zdołał wcześniej zyskać (obecnie oscyluje w okolicy 38 zł).

Jeszcze ciekawiej prezentuje się wykres ceny akcji InPostu, spółki należącej do Grupy Integer.pl – kurs w przeciągu 10 miesięcy spadł z 25 zł do 8 zł. Niniejsze przeceny nie są bezpodstawne. Grupa przegrywa zaciętą wojnę cenową z Pocztą Polską, a co więcej nie radzi sobie z wieloma wewnętrznymi trudnościami. Niemniej jednak, wielu analityków wierzy, że firma jest w stanie odzyskać swój dawny blask.

Ostatnia decyzja władz spółki dotycząca wycofania się z obsługi tradycyjnych listów nie była zaskoczeniem i ma solidne uzasadnienie ekonomiczne w dobie wojny cenowej z Pocztą Polską, która dzięki wielu korzystnym zmianom zdominowała tę część rynku. Co więcej, trudno walczyć z przedsiębiorstwem, które ewidentnie wspierane jest przez politykę rządzących. Rezygnacja Grupy Integer.pl z tego segmentu może okazać się bardzo dobrą decyzją z perspektywy przyszłych wyników spółki. Czołowy konkurent Poczty Polskiej zapowiedział także zwolnienie ponad 1200 pracowników. Ponadto, w ostatnim czasie grupa wypowiedziała szereg nierentownych umów. Działania te prawdopodobnie wpłyną na poprawę wyników. Warto podkreślić, że tej można oczekiwać dopiero w drugiej połowie roku, dlatego też zbliżająca się prezentacja sprawozdania finansowego za drugi kwartał 2016 roku nie zmieni sentymentu rynkowego, który nie sprzyja spółce Rafała Brzoski.

Grupa Integer.pl opublikuje swoje wyniki finansowe za drugi kwartał 2016 roku dopiero pod koniec sierpnia. Analizując wcześniejsze sprawozdania oraz bieżące wydarzenia nie można mieć zbyt wygórowanych oczekiwań. W pierwszym kwartale 2016 roku zarówno segment listowy jak i paczkomatowy wygenerowały ujemny skonsolidowany zysk EBITDA. Finalny obraz spółki został nieco poprawiony dzięki lepszym wynikom z pozostałej działalności tj. sprzedaży maszyn, usług serwisowych, usług marketingowych i IT. Mimo wszystko, łączny zysk EBITDA znalazł się głęboko pod kreską (-12 mln zł). Niepokojący wydaje się fakt, że rozrastający się segment usług paczkomatowych osiąga rentowność tylko i wyłącznie w Polsce. Biznes nadal przynosi straty w Wielkiej Brytanii, Francji oraz Rosji. Co więcej, trudno mówić o dobrej kondycji spółki, której przychody operacyjne rosną rok do roku o 23% , a koszty operacyjne o 40% .

Spore nadzieje można wiązać z wiodącą aktualnie działalnością Grupy Integer.pl – z segmentem kurierskim i paczkomatowym. Jak wykazuje raport na temat rynku pocztowego sporządzony przez prezesa UKE, to właśnie te segmenty rozwijają się najdynamiczniej. Ponadto, na podstawie zgromadzonych danych okazuje się, że są one znacznie bardziej dochodowe niż obsługa tradycyjnych listów, której wielkość z roku na rok jest coraz mniejsza. W pierwszym kwartale 2016 roku spółka Rafała Brzoski odnotowała bardzo dynamiczny wzrost wolumenu przesyłek kurierskich. Co więcej, segment paczkomatów z okresu na okresu znacząco się rozrasta. Z drugiej strony, bolączką jest wysoki poziom kosztów operacyjnych, który istotnie obciąża wyniki finansowe. Ich redukcji z całą pewnością będą sprzyjać podjęte w ostatnim czasie decyzje. Niniejsze zmiany, o ile zostaną skutecznie przeprowadzone, w połączeniu z relatywnie niską wyceną spółki mogą spowodować, że inwestorzy spojrzą ponownie na walory Grupy Integer.pl nieco przychylniejszym wzrokiem.

Takie oczekiwania znajdują swoje odzwierciedlenie w prognozach analityków, którzy wierzą w systematyczną poprawę wyników, ponadto Rafał Brzoska został ponownie wybrany prezesem zarządu spółki. Rynek wierzy, że główny akcjonariusz nie zostawi tonącego okrętu i zrobi wszystko, aby odbudować swoją silną pozycję. Biorąc to pod uwagę, nie należy przekreślać Grupy Integer.pl, która jest w stanie wyjść na prostą, pomimo rezygnacji z segmentu obsługi tradycyjnych listów.

Autor: Łukasz Rozbicki MM Prime TFI
Słowa kluczowe:
giełdagpwInteger

E-Doradca Analiza Finansowa