GUS: Dynamika sprzedaży detalicznej

W kwietniu br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej 1 w cenach stałych w skali roku o 5,5% (wobec wzrostu o 3,0% przed miesiącem oraz o 1,5% w kwietniu ub. roku).

W porównaniu z marcem br. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 0,3% (wobec spadku przed rokiem o 2,6%).

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu br. była wyższa w skali roku w większości grup. Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem wzrost odnotowano w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem pojazdami samochodowymi, motocyklami, częściami (o 19,1% wobec wzrostu przed rokiem o 4,4%), w podmiotach prowadzących pozostałą sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach (o 7,3% wobec wzrostu o 5,7%) oraz w jednostkach sprzedających żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 4,1% wobec spadku o 1,2% przed rokiem). Spadek sprzedaży odnotowano w grupowaniach „pozostałe” (o 10,3% wobec spadku przed rokiem o 8,1%) i „paliwa stałe, ciekłe i gazowe” (o 5,1% wobec spadku o 0,6% przed rokiem).

W pozostałych grupach o niższym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem najwyższy wzrost sprzedaży odnotowano w podmiotach handlujących tekstyliami, odzieżą i obuwiem (o 22,6% wobec wzrostu przed rokiem o 10,9%).

W okresie styczeń – kwiecień br. wzrost sprzedaży detalicznej w skali roku wyniósł 4,6% (wobec wzrostu o 3,4% w 2015 r.).

Dane dotyczą przedsiębiorstw handlowych i niehandlowych o liczbie pracujących powyżej 9 osób. Grupowania przedsiębiorstw dokonano na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 (PKD 2007), zaliczając przedsiębiorstwo do określonej kategorii według przeważającego rodzaju działalności, zgodnie z aktualnym w omawianym okresie stanem organizacyjnym. Odnotowane zmiany (wzrost/spadek) wolumenu sprzedaży detalicznej w poszczególnych grupach rodzajów działalności przedsiębiorstw mogą zatem również wynikać ze zmiany przeważającego rodzaju działalności przedsiębiorstwa oraz zmian organizacyjnych (np. połączenia przedsiębiorstw). Nie ma to wpływu na dynamikę sprzedaży detalicznej ogółem.

Zródło: GUS

Słowa kluczowe:
GUSsprzedaż detaliczna

E-Doradca Analiza Finansowa