GUS podał dane o produkcji przemysłowej w lipcu

GUS podał dane o produkcji przemysłowej w lipcu

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że produkcja przemysłowa w lipcu wzrosła o 6,2 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 8,5 proc.

 

Z najnowszego komunikatu wynika, że produkcja rosła m.in. w produkcji metali – o 17,2 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz w poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji – po 13,7 proc., w produkcji papieru i wyrobów z papieru – o 11,3 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – po 10,9 proc., mebli – o 9,3 proc., maszyn i urządzeń oraz wyrobów z metali – po 8,6 proc.

Natomiast w porównaniu z lipcem 2016 roku, w 8 działach wystąpił natomiast spadek produkcji sprzedanej przemysłu. To m.in. produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 18,4 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 12,0 proc., w produkcji odzieży – o 7,1 proc. oraz pozostałego sprzętu transportowego – o 5,9 proc.
W przypadku produkcji budowlano-montażowej w stosunku do lipca 2016 roku wzrost produkcji zanotowano w przedsiębiorstwach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 33,7 proc., w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków – o 13,1 proc. oraz w wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne - o 9,1 proc.

Dynamika sprzedaży detalicznej w lipcu 2017 r.


GUS podał także, że w lipcu br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 6,8% (wobec wzrostu o 5,8% przed miesiącem oraz o 4,4% w lipcu 2016 r.). W porównaniu z czerwcem br. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 1,2% (wobec wzrostu przed rokiem o 0,2%).

Źródło GUS

E-Doradca Analiza Finansowa