GUS: stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 7,1 proc. Według NBP tempo spadku bezrobocia będzie wolniejsze

GUS: stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 7,1 proc. Według NBP tempo spadku bezrobocia będzie wolniejsze

Główny Urząd Statystyczny podał wczoraj najnowsze dane dotyczące stopy bezrobocia w czerwcu. Z kolei z raportu NBP wynika, że spadek bezrobocia na rynek pracy czeka spowolnienie.


 Według danych GUS z 25 lipca br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca br. wyniosła 1 151,6 tys. wobec 1 202,1 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 1 392,5 tys. przed rokiem.

W porównaniu z czerwcem ubiegłego roku stopa spadła o 2 punkty procentowe. W czerwcu 2016 r. stopa ta wyniosła 9,1 proc. natomiast o 0,3 pkt proc. wobec danych za maj br.

Warto przy okazji przypomnieć, że w założeniach do budżetu na 2018 r. rząd przyjął, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 7,2 proc. na koniec 2017 r., a na koniec 2018 r. spadnie do 6,4 proc.

"Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia osiągnęły kolejne historyczne minima. W I kw. 2017 r. za spadek bezrobocia odpowiedzialny był głównie wzrost liczby osób pracujących. Dane z urzędów pracy z II kw. br. zapowiadają jednak coraz wolniejszy spadek stopy bezrobocia" - napisano z kolei w raporcie Narodowego Banku Polskiego na temat rynku pracy za I kw. 2017, który opublikowano 25 lipca br.

 

Zwiększyło się tempo wzrostu płac w gospodarce w I kw. 2017 r. (do 4,1 proc. rdr wobec 3,7 proc. rdr w IV kw. ub.r.). Dane z sektora przedsiębiorstw za pierwsze dwa miesiące II kw. br. wskazują także, że można oczekiwać dalszego, choć powolnego, przyspieszenia dynamiki płac" - napisano w raporcie.


Źródło GUS, NBP; oprac.dk

E-Doradca Analiza Finansowa