GUS: Wynagrodzenia w I kwartale 2016 r.

Główny Urząd Statystyczny podał komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2016 r.

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, 1240, 1302 i 1311) ogłoszone zostało, że przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2016 r. wyniosło 4181,49 zł.

(GUS)

E-Doradca Analiza Finansowa