Import aluminium: nowe ograniczenia to ryzyko dla branży motoryzacyjnej

Import aluminium: nowe ograniczenia to ryzyko dla branży motoryzacyjnej

Jak informuje firma PwC wprowadzone od 12 maja br. ograniczenia w imporcie mają szczególne znaczenie dla firm z branży motoryzacyjnej, dla których szybkość dokonywania odpraw celnych (tym samym zapewnienie ciągłości dostaw) jest niezwykle ważna. Brak odpowiedniego przygotowania i zarządzenia procesem uzyskiwania dokumentów nadzoru wiąże się z realnym ryzykiem zatrzymania towarów na granicy i przerwania ciągłości dostaw.


 

 

 

Ograniczenia zostały wprowadzone Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji nr 2018/640 z 25 kwietnia 2018 r. Zgodnie z wstępem do rozporządzenia, środek ten jest odpowiedzią na nowe cła przywozowe wprowadzone niedawno w USA oraz rosnące moce produkcyjne Chin. W kontekście kurczącej się mocy produkcyjnej UE (z 26 pieców do wytopu aluminium działających w 2008 r. obecnie działa już tylko 16), Komisja Europejska chce w razie potrzeby móc skutecznie zareagować na zmiany na światowych rynkach aluminium. Dlatego też potrzebuje wiarygodnych i szybko dostępnych danych, które ma zapewnić system dokumentów nadzoru.

Uzyskanie dokumentu nadzoru

Nowe ograniczenia dotyczą towarów o kodach Taryfy celnej 7601, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7609 oraz 7616 99, a więc zarówno nieobrobionego plastycznie aluminium jak i sztab, prętów, drutów, blach, folii, rur czy innych artykułów aluminiowych. Wyłączone z konieczności uzyskania dokumentu są jedynie towary pochodzące z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Uzyskanie dokumentu nadzoru wymaga zawnioskowania do właściwego organu kraju członkowskiego.  W Polsce tym organem jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Wniosek powinien być sporządzony na właściwym druku i zawierać m.in. takie informacje jak dokładny opis towaru, jego miejsca pochodzenia i nadania, deklarowane ilości,wartość towarów.oraz dodatkowe dokumenty potwierdzające zamiar dokonania przywozu.  Po przedstawieniu kompletnego wniosku, dokument nadzoru powinien być wystawiony bezpłatnie przez organy w ciągu 5 dni od jego złożenia. Dokument nadzoru jest ważny na terenie całej Unii przez 4 miesiące od daty jego wystawienia, z możliwością jego przedłużenia w przypadku niewykorzystania przez ten okres wskazanego w nim wolumenu importu. Musi on być przedstawiany organom każdorazowo przy dopuszczaniu do obrotu w UE towarów objętych ograniczeniami.

Analogiczny środek został wprowadzony już w 2016 r. w odniesieniu do niektórych towarów z żelaza i stali. Pokazał on, że z jego stosowaniem, szczególnie w pierwszych miesiącach obowiązywania przepisów, wiąże się wiele problemów praktycznych dla importerów. Szczególnie dla tych największych, takich jak podmioty z branży motoryzacyjnej importujące wiele typów towarów z wielu krajów.

Odrębny dokument dla każdego kodu taryfy

Zasadniczo, odrębny dokument należy bowiem uzyskać dla każdego kodu taryfy objętego ograniczeniami oraz każdego kraju pochodzenia czy nadania towaru. Dla każdego z nich organy wymagają również przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających zamiar dokonania przywozu takich jak kontrakty, faktury pro forma czy certyfikaty produkcji. Problematyczne może się także okazać dokładne prognozowanie wolumenów dostaw czy miejsc ich odpraw celnych, a także właściwe saldowanie dokumentu. Konieczność każdorazowego przedstawiania dokumentu może spowodować też wiele problemów na etapie dokonywania odpraw celnych, a nawet utrudnić stosowanie specjalnych procedur celnych czy też uproszczeń. Z kolei brak ważnego dokumentu nadzoru może całkowicie uniemożliwić import i doprowadzić do zatrzymania towaru na granicy.

Paulina Szwed, Menedżer, PwC Poland

Źródło: PwC


 

 

 

Ograniczenia zostały wprowadzone Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji nr 2018/640 z 25 kwietnia 2018 r. Zgodnie z wstępem do rozporządzenia, środek ten jest odpowiedzią na nowe cła przywozowe wprowadzone niedawno w USA oraz rosnące moce produkcyjne Chin. W kontekście kurczącej się mocy produkcyjnej UE (z 26 pieców do wytopu aluminium działających w 2008 r. obecnie działa już tylko 16), Komisja Europejska chce w razie potrzeby móc skutecznie zareagować na zmiany na światowych rynkach aluminium. Dlatego też potrzebuje wiarygodnych i szybko dostępnych danych, które ma zapewnić system dokumentów nadzoru.

Uzyskanie dokumentu nadzoru

Nowe ograniczenia dotyczą towarów o kodach Taryfy celnej 7601, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7609 oraz 7616 99, a więc zarówno nieobrobionego plastycznie aluminium jak i sztab, prętów, drutów, blach, folii, rur czy innych artykułów aluminiowych. Wyłączone z konieczności uzyskania dokumentu są jedynie towary pochodzące z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Uzyskanie dokumentu nadzoru wymaga zawnioskowania do właściwego organu kraju członkowskiego.  W Polsce tym organem jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Wniosek powinien być sporządzony na właściwym druku i zawierać m.in. takie informacje jak dokładny opis towaru, jego miejsca pochodzenia i nadania, deklarowane ilości,wartość towarów.oraz dodatkowe dokumenty potwierdzające zamiar dokonania przywozu.  Po przedstawieniu kompletnego wniosku, dokument nadzoru powinien być wystawiony bezpłatnie przez organy w ciągu 5 dni od jego złożenia. Dokument nadzoru jest ważny na terenie całej Unii przez 4 miesiące od daty jego wystawienia, z możliwością jego przedłużenia w przypadku niewykorzystania przez ten okres wskazanego w nim wolumenu importu. Musi on być przedstawiany organom każdorazowo przy dopuszczaniu do obrotu w UE towarów objętych ograniczeniami.

Analogiczny środek został wprowadzony już w 2016 r. w odniesieniu do niektórych towarów z żelaza i stali. Pokazał on, że z jego stosowaniem, szczególnie w pierwszych miesiącach obowiązywania przepisów, wiąże się wiele problemów praktycznych dla importerów. Szczególnie dla tych największych, takich jak podmioty z branży motoryzacyjnej importujące wiele typów towarów z wielu krajów.

Odrębny dokument dla każdego kodu taryfy

Zasadniczo, odrębny dokument należy bowiem uzyskać dla każdego kodu taryfy objętego ograniczeniami oraz każdego kraju pochodzenia czy nadania towaru. Dla każdego z nich organy wymagają również przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających zamiar dokonania przywozu takich jak kontrakty, faktury pro forma czy certyfikaty produkcji. Problematyczne może się także okazać dokładne prognozowanie wolumenów dostaw czy miejsc ich odpraw celnych, a także właściwe saldowanie dokumentu. Konieczność każdorazowego przedstawiania dokumentu może spowodować też wiele problemów na etapie dokonywania odpraw celnych, a nawet utrudnić stosowanie specjalnych procedur celnych czy też uproszczeń. Z kolei brak ważnego dokumentu nadzoru może całkowicie uniemożliwić import i doprowadzić do zatrzymania towaru na granicy.

Paulina Szwed, Menedżer, PwC Poland

Źródło: PwC


 

 

 

Ograniczenia zostały wprowadzone Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji nr 2018/640 z 25 kwietnia 2018 r. Zgodnie z wstępem do rozporządzenia, środek ten jest odpowiedzią na nowe cła przywozowe wprowadzone niedawno w USA oraz rosnące moce produkcyjne Chin. W kontekście kurczącej się mocy produkcyjnej UE (z 26 pieców do wytopu aluminium działających w 2008 r. obecnie działa już tylko 16), Komisja Europejska chce w razie potrzeby móc skutecznie zareagować na zmiany na światowych rynkach aluminium. Dlatego też potrzebuje wiarygodnych i szybko dostępnych danych, które ma zapewnić system dokumentów nadzoru.

Uzyskanie dokumentu nadzoru

Nowe ograniczenia dotyczą towarów o kodach Taryfy celnej 7601, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7609 oraz 7616 99, a więc zarówno nieobrobionego plastycznie aluminium jak i sztab, prętów, drutów, blach, folii, rur czy innych artykułów aluminiowych. Wyłączone z konieczności uzyskania dokumentu są jedynie towary pochodzące z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Uzyskanie dokumentu nadzoru wymaga zawnioskowania do właściwego organu kraju członkowskiego.  W Polsce tym organem jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Wniosek powinien być sporządzony na właściwym druku i zawierać m.in. takie informacje jak dokładny opis towaru, jego miejsca pochodzenia i nadania, deklarowane ilości,wartość towarów.oraz dodatkowe dokumenty potwierdzające zamiar dokonania przywozu.  Po przedstawieniu kompletnego wniosku, dokument nadzoru powinien być wystawiony bezpłatnie przez organy w ciągu 5 dni od jego złożenia. Dokument nadzoru jest ważny na terenie całej Unii przez 4 miesiące od daty jego wystawienia, z możliwością jego przedłużenia w przypadku niewykorzystania przez ten okres wskazanego w nim wolumenu importu. Musi on być przedstawiany organom każdorazowo przy dopuszczaniu do obrotu w UE towarów objętych ograniczeniami.

Analogiczny środek został wprowadzony już w 2016 r. w odniesieniu do niektórych towarów z żelaza i stali. Pokazał on, że z jego stosowaniem, szczególnie w pierwszych miesiącach obowiązywania przepisów, wiąże się wiele problemów praktycznych dla importerów. Szczególnie dla tych największych, takich jak podmioty z branży motoryzacyjnej importujące wiele typów towarów z wielu krajów.

Odrębny dokument dla każdego kodu taryfy

Zasadniczo, odrębny dokument należy bowiem uzyskać dla każdego kodu taryfy objętego ograniczeniami oraz każdego kraju pochodzenia czy nadania towaru. Dla każdego z nich organy wymagają również przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających zamiar dokonania przywozu takich jak kontrakty, faktury pro forma czy certyfikaty produkcji. Problematyczne może się także okazać dokładne prognozowanie wolumenów dostaw czy miejsc ich odpraw celnych, a także właściwe saldowanie dokumentu. Konieczność każdorazowego przedstawiania dokumentu może spowodować też wiele problemów na etapie dokonywania odpraw celnych, a nawet utrudnić stosowanie specjalnych procedur celnych czy też uproszczeń. Z kolei brak ważnego dokumentu nadzoru może całkowicie uniemożliwić import i doprowadzić do zatrzymania towaru na granicy.

Paulina Szwed, Menedżer, PwC Poland

Źródło: PwC


 

 

 

Ograniczenia zostały wprowadzone Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji nr 2018/640 z 25 kwietnia 2018 r. Zgodnie z wstępem do rozporządzenia, środek ten jest odpowiedzią na nowe cła przywozowe wprowadzone niedawno w USA oraz rosnące moce produkcyjne Chin. W kontekście kurczącej się mocy produkcyjnej UE (z 26 pieców do wytopu aluminium działających w 2008 r. obecnie działa już tylko 16), Komisja Europejska chce w razie potrzeby móc skutecznie zareagować na zmiany na światowych rynkach aluminium. Dlatego też potrzebuje wiarygodnych i szybko dostępnych danych, które ma zapewnić system dokumentów nadzoru.

Uzyskanie dokumentu nadzoru

Nowe ograniczenia dotyczą towarów o kodach Taryfy celnej 7601, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7609 oraz 7616 99, a więc zarówno nieobrobionego plastycznie aluminium jak i sztab, prętów, drutów, blach, folii, rur czy innych artykułów aluminiowych. Wyłączone z konieczności uzyskania dokumentu są jedynie towary pochodzące z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Uzyskanie dokumentu nadzoru wymaga zawnioskowania do właściwego organu kraju członkowskiego.  W Polsce tym organem jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Wniosek powinien być sporządzony na właściwym druku i zawierać m.in. takie informacje jak dokładny opis towaru, jego miejsca pochodzenia i nadania, deklarowane ilości,wartość towarów.oraz dodatkowe dokumenty potwierdzające zamiar dokonania przywozu.  Po przedstawieniu kompletnego wniosku, dokument nadzoru powinien być wystawiony bezpłatnie przez organy w ciągu 5 dni od jego złożenia. Dokument nadzoru jest ważny na terenie całej Unii przez 4 miesiące od daty jego wystawienia, z możliwością jego przedłużenia w przypadku niewykorzystania przez ten okres wskazanego w nim wolumenu importu. Musi on być przedstawiany organom każdorazowo przy dopuszczaniu do obrotu w UE towarów objętych ograniczeniami.

Analogiczny środek został wprowadzony już w 2016 r. w odniesieniu do niektórych towarów z żelaza i stali. Pokazał on, że z jego stosowaniem, szczególnie w pierwszych miesiącach obowiązywania przepisów, wiąże się wiele problemów praktycznych dla importerów. Szczególnie dla tych największych, takich jak podmioty z branży motoryzacyjnej importujące wiele typów towarów z wielu krajów.

Odrębny dokument dla każdego kodu taryfy

Zasadniczo, odrębny dokument należy bowiem uzyskać dla każdego kodu taryfy objętego ograniczeniami oraz każdego kraju pochodzenia czy nadania towaru. Dla każdego z nich organy wymagają również przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających zamiar dokonania przywozu takich jak kontrakty, faktury pro forma czy certyfikaty produkcji. Problematyczne może się także okazać dokładne prognozowanie wolumenów dostaw czy miejsc ich odpraw celnych, a także właściwe saldowanie dokumentu. Konieczność każdorazowego przedstawiania dokumentu może spowodować też wiele problemów na etapie dokonywania odpraw celnych, a nawet utrudnić stosowanie specjalnych procedur celnych czy też uproszczeń. Z kolei brak ważnego dokumentu nadzoru może całkowicie uniemożliwić import i doprowadzić do zatrzymania towaru na granicy.

Paulina Szwed, Menedżer, PwC Poland

Źródło: PwC

Uzyskanie dokumentu nadzoru
Odrębny dokument dla każdego kodu taryfy
Paulina SzwedMenedżer, PwC Poland

 

E-Doradca Analiza Finansowa