Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w maju 2016 roku

W maju dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych sekcji zgłaszają pozytywne oceny koniunktury, zbliżone do opinii sprzed miesiąca.

Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe od stycznia 2014 roku oceniają koniunkturę optymistycznie (z wyjątkiem grudnia 2014 i 2015 roku). W bieżącym miesiącu opinie kształtują się na poziomie zbliżonym do zgłaszanego w dwóch poprzednich miesiącach, ale niższym niż w maju dwóch ostatnich lat.

Podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa formułują oceny koniunktury mniej pesymistyczne niż w kwietniu i w analogicznym miesiącu ostatnich czterech lat.

Od początku 2014 roku opinie dotyczące koniunktury handlu hurtowego są pozytywne, w bieżącym miesiącu – zbliżone do zgłaszanych w kwietniu, choć nieznacznie gorsze od formułowanych w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat.

W maju oceny z zakresu handlu detalicznego są korzystne, podobne do sygnalizowanych w kwietniu oraz lepsze od formułowanych w analogicznym miesiącu ostatnich siedmiu lat.

Podmioty należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa od lutego 2015 r. oceniają koniunkturę gospodarczą pozytywnie, w maju br. – podobnie jak w kwietniu i lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich siedmiu lat.

Opinie formułowane przez przedsiębiorców zajmujących się zakwaterowaniem i gastronomią stopniowo poprawiają się od grudnia 2015 r.; w maju br. są korzystne i lepsze niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat.

Od początku 2012 roku nieznacznie poprawiają się pozytywne oceny koniunktury formułowane przez dyrektorów jednostek prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji, w maju są one zbliżone do formułowanych przed miesiącem i lepsze niż w analogicznym miesiącu ostatnich czterech lat.

Najbardziej optymistyczne opinie wśród badanych rodzajów działalności, lepsze od zgłaszanych w kwietniu i w analogicznym miesiącu trzech ostatnich lat, formułują jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia.

zródło: GUS

E-Doradca Analiza Finansowa