Kontrole skarbowe w I półroczu 2016 r.

Pierwszych sześć miesięcy 2016 r. przyniosło wyraźny wzrost skuteczności kontroli skarbowych - informuje Ministerstwo Finansów. Łączna wartość związanych z ustaleniami kontrolerów wpłat do budżetu oraz zatrzymanych wypłat nienależnego zwrotu VAT wyniosła w tym okresie 832 mln zł i była o 71,3 proc. większa niż w I półroczu 2015 r.

Szczegółowe dane z działań kontroli skarbowej w I półroczu 2016 r.:

  • wydano decyzje na kwotę 9 591, 8 mln zł (wzrost o 36,6 proc. wobec I półr. 2015 r.),
  • złożono korekty deklaracji na kwotę 336,6 mln zł (wzrost o 270,5 proc.),
  • dokonano wpłat na kwotę 566,5 mln zł (wzrost o 35,7 proc.),
  • zatrzymano wypłaty z budżetu nienależnego zwrotu podatku VAT na kwotę 266,1 mln zł (wzrost o 288,3 proc.).

Łączna wartość wpłat do budżetu związanych z ustaleniami kontrolerów oraz zatrzymanych wypłat nienależnego zwrotu podatku VAT wyniosła w tym okresie 832 mln zł i była o 71,3 proc. większa niż w I półroczu 2015 r.

Zródło: Ministerstwo Finansów

E-Doradca Analiza Finansowa