Kto zatrudnia młodych pracowników, zyskuje podwójnie

Trzy na cztery firmy z sektora MŚP dostrzegają korzyści ze współpracy z młodymi osobami, a 59% przedsiębiorstw z tego segmentu zatrudnia pracowników do 24. roku życia – wynika z badania „Młodzi na rynku pracy. Pod lupą” zrealizowanego na zlecenie EFL.

- Z danych GUS wynika, że w drugim kwartale tego roku stopa bezrobocia Polaków w wieku 15–24 lata wynosiła 17%. To aż dwukrotnie wyższa wartość niż główna stopa bezrobocia oscylująca poniżej 9%. Choć na szczęście nie mamy już do czynienia z tak wysokim wskaźnikiem jak w roku przystąpienia do Unii Europejskiej, kiedy to jego wartość przekraczała 40%, to jednak bezrobocie wśród ludzi młodych to wciąż poważny problem w Polsce. Dlatego każda inicjatywa mająca za cel rozwiązanie tego problemu – niezależnie, czy jest podejmowana z inicjatywy administracji publicznej, sektora prywatnego czy samych zainteresowanych – jest na wagę złota – podkreśla Radosław Kuczyński, prezes EFL.

„Misie” chętnie zatrudniają młodych Polaków

Z raportu „Młodzi na rynku pracy. Pod lupą” zrealizowanego przez EFL pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że aż trzy na cztery firmy zatrudniają pracowników poniżej 30 r. ż., z czego w ponad połowie (59%) pracują osoby do lat 24. Im większe przedsiębiorstwo, tym chętniej współpracuje z młodymi. Jeśli natomiast spojrzymy na branże, częściej młodych można znaleźć w firmach budowlanych, produkcyjnych oraz hotelarstwie i gastronomii, rzadziej w usługach.

Aż 74% zarządzających podmiotami z sektora MŚP widzi korzyści z posiadania w swojej załodze najmłodszych pracowników. Należą do nich kreatywność i nowe pomysły wnoszone do firmy (45%), zwrot z inwestycji w postaci lojalności w przyszłości (41%), szybkie przyswajanie wiedzy, znajomość języków obcych (26%) czy dyspozycyjność (23%). A tylko 15,6% nie widzi zalet w zatrudnianiu młodych. W katalogu cech ocenianych krytycznie przez pracodawców znajdują się brak doświadczenia (62%), niedopasowanie edukacji do potrzeb przedsiębiorstwa (25%) oraz brak chęci do pracy (12,5%).

Lepsze warunki finansowania dla zatrudniających młodych

Co motywuje przedsiębiorców do zatrudniania najmłodszych pracowników? Obok bezpośrednich dotacji czy preferencyjnego oskładkowania stanowisk, co czwarta firma wskazała na preferencyjne warunki finansowania zewnętrznego dla firm dających zatrudnienie młodym.

W badaniu „Młodzi na rynku pracy” wzięło udział 800 firm w całym kraju. Badanie wykonano metodą ilościową, techniką CATI wśród mikro, małych i średnich firm (zatrudniających do 250 osób). Próba losowo-kwotowa uwzględniała zróżnicowanie ze względu na rozmiar zatrudnienia, typ działalności i województwo. Ankietę przeprowadzono w dniach 5.08 – 12.09. 2014.

Źródło: EFL

E-Doradca Analiza Finansowa