KUKE: Prognoza eksportu

Na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki w kwietniu oraz zapotrzebowania na usługi KUKE w zakresie ochrony transakcji eksportowych szacujemy, że w kwietniu eksport z Polski wyniósł 15,211 mld euro. Był więc o 1,3% mniejszy od notowanego w marcu i jednocześnie o 5,3% większy niż w kwietniu 2015 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 66,536 mld, tj. o 1,0% mniej niż w marcu i równocześnie o 12,6% więcej niż przed dwunastoma miesiącami.

Kwietniowa korekta poziomu obrotów eksportowych jest zjawiskiem typowym. Stanowi ona odreagowanie po wysokiej zazwyczaj sprzedaży w marcu, kiedy to zamówienia są większe po wcześniejszym okresie wyprzedawania zapasów w pierwszych dwóch miesiącach roku. Tym razem korekta może być płytsza od typowej. Marzec prezentował się nieco słabiej niż oczekiwano (patrz przesunięcia produkcji pomiędzy marcem i kwietniem na korzyść tego drugiego), a zamówienia eksportowe sygnalizowane w ostatnich miesiącach prezentują się wyjątkowo korzystnie. Na taki obrót spraw wskazują kwietniowe wyniki przemysłu i dane o obrotach handlu hurtowego. W konsekwencji roczna dynamika eksportu mogła okazać się lepsza od notowanej w marcu. W miejsce ujemnych -0,1% pojawi się w statystykach 5,3%.

Wyniki eksportu w pierwszych dwóch miesiącach roku prezentowały się umiarkowanie (styczeń i marzec były słabsze, luty natomiast bardzo dobry). Według statystyk Narodowego Banku Polskiego eksport w okresie I-III 2016 wyniósł 43 136 mln euro okazując się o 1,3% większym niż w roku poprzednim. Statystyki GUS pokazywały dla kwotę 43 904 mln euro - większą niż przed rokiem o 1,7%. W kolejnych miesiącach dynamika eksportu powinna stopniowo poprawiać się. Wspierać ją będzie utrzymanie koniunktury u naszych głównych partnerów, otwieranie się na nasze towary kolejnych rynków, ale również stopniowa normalizacja wymiany z naszymi wschodnimi partnerami (stagnacja, a później wzrosty w miejsce niedawnych spadków).

Oczekujemy, że w okresie IV-VI 2016 r. eksport okaże się większy niż przed rokiem o 4,9% w euro, w wymiarze złotowym zaś o 11,7%. W latach 2016 i 2017 tempo wzrostu eksportu opierać się będzie głównie na rosnącym poziomie popytu u naszych głównych partnerów (krajach Unii Europejskiej), wspieranym dynamiczną sprzedażą do krajów rozwijających się, ale również na długo oczekiwanej normalizacji sytuacji u naszych wschodnich partnerów. W związku z tym w roku 2016 dynamika eksportu, okaże się wysoka na poziomie 7,2% w statystykach prowadzonych w euro. Oznaczać to będzie wypracowanie sprzedaży zagranicznej sięgającej 184,3 mld euro. W statystykach złotowych eksport w roku 2016 prognozowany jest na 785,0 mld co oznaczać będzie wynik o 9,1% wyższy niż w roku 2015. Szacunki popytu na nasze towary dla roku 2017 wskazują na zwiększenie sprzedaży do 202,8 mld euro tj. o 10,0%, a w statystykach złotowych do 809,1 mld co oznaczać będzie wzrost rzędu 3,1%

Prognozy KUKE dotyczące wyników eksportu w latach 2016-2017 wskazujące na wzrost eksportu ogółem odpowiednio o 7,2% i 10,0% są wynikiem następujących prognozowanych zmian wolumenu eksportu na podstawowych dla naszej gospodarki rynkach:

Niemcy – wzrost eksportu o 9,2% i 9,3%

Pozostałe kraje strefy euro o 7,0% i 9,8%

Pozostałe kraje UE o 7,9% i 9,2%

Pozostałe kraje rozwinięte o 5,2% i 8,7%

Kraje Europy Środkowo - Wschodniej o 1,8% i 14,0%

Kraje rozwijające się o 5,0% i 13,0%

zródło: KUKE

Słowa kluczowe:
eksport towarówprognoza

E-Doradca Analiza Finansowa