KUKE: Prognoza eksportu

Na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki w maju oraz zapotrzebowania na usługi KUKE w zakresie ochrony transakcji eksportowych szacujemy, że w maju eksport z Polski wyniósł 14,368 mld euro. Był więc o 5,1% mniejszy od notowanego w kwietniu i jednocześnie o 3,1% większy niż w maju 2015 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 63,309 mld, tj. o 2,9% mniej niż w kwietniu i równocześnie o 11,4% więcej niż przed dwunastoma miesiącami.

Majowa korekta poziomu obrotów eksportowych jest zjawiskiem typowym. Stanowi ona kontynuację (razem z kwietniem) odreagowania po wysokiej zazwyczaj sprzedaży w marcu, kiedy to zamówienia są większe po wcześniejszym okresie wyprzedawania zapasów w pierwszych dwóch miesiącach roku. Tym razem korekta samego maja może być głębsza od typowej. Kwiecień prezentował się bowiem bardzo dobrze (patrz przesunięcia produkcji pomiędzy marcem i kwietniem na korzyść tego drugiego), więc podstawa do porównań jest wyższa. Na taki obrót spraw wskazują majowe wyniki przemysłu i dane o obrotach handlu hurtowego. W konsekwencji roczna dynamika eksportu mogła okazać się niższa od notowanej w kwietniu. W miejsce 4,8% pojawi się w statystykach 3,1%.

Wyniki eksportu w pierwszych miesiącach roku prezentowały się umiarkowanie dobrze. Według statystyk Narodowego Banku Polskiego eksport w okresie I-IV 2016 wyniósł 58 279 mln euro okazując się o 2,2% większym niż w roku poprzednim. Statystyki GUS pokazywały zaś kwotę 60.171 mln euro - większą niż przed rokiem o 4,2%. W kolejnych miesiącach dynamika eksportu powinna się stopniowo poprawiać. Wspierać ją będzie utrzymanie koniunktury u naszych głównych partnerów, otwieranie się na nasze towary kolejnych rynków, ale również stopniowa normalizacja wymiany z naszymi wschodnimi partnerami (stagnacja, a później wzrosty w miejsce niedawnych spadków). Na niedaleki znaczący wzrost dynamiki eksportu wskazują statystyki tyczące się poziomu zamówień. Wysokie dla całego przemysłu, okazują się szczególnie wysokie dla zamówień eksportowych.

KUKE oczekuje, że w okresie V-VII 2016 r. eksport okaże się większy niż przed rokiem o 4,6% w euro, w wymiarze złotowym zaś o 11,2%. W latach 2016 i 2017 tempo wzrostu eksportu opierać się będzie głównie na rosnącym poziomie popytu u naszych najważniejszych partnerów (krajach Unii Europejskiej), wspieranym dynamiczną sprzedażą do krajów rozwijających się, ale również na długo oczekiwanej normalizacji sytuacji u naszych wschodnich partnerów. W związku z tym w roku 2016 dynamika eksportu okaże się wysoka, na poziomie 7,2% w statystykach prowadzonych w euro. Oznaczać to będzie wypracowanie sprzedaży zagranicznej sięgającej 184,3 mld euro. W statystykach złotowych eksport w roku 2016 prognozowany jest na 790,3 mld co oznaczać będzie wynik o 9,9% wyższy niż w roku 2015. Szacunki popytu na nasze towary dla roku 2017 wskazują na zwiększenie sprzedaży do 203,8 mld euro tj. o 10,6%, a w statystykach złotowych do 818,0 mld, co oznaczać będzie wzrost rzędu 3,5%

Prognozy KUKE dotyczące wyników eksportu w latach 2016-2017 wskazujące na wzrost eksportu ogółem odpowiednio o 7,2% i 10,6% są wynikiem następujących prognozowanych zmian wolumenu eksportu na podstawowych dla naszej gospodarki rynkach:

Niemcy – wzrost eksportu o 9,5% i 9,8%

Pozostałe kraje strefy euro o 6,5% i 10,8%

Pozostałe kraje UE o 7,4% i 10,0%

Pozostałe kraje rozwinięte o 7,0% i 9,8%

Kraje Europy Środkowo - Wschodniej o 4,6% i 12,6%

Kraje rozwijające się o 4,0% i 13,0%

zródło: KUKE

E-Doradca Analiza Finansowa