MdM: w puli jeszcze ponad 9 milionów

MdM: w puli jeszcze ponad 9 milionów

Do wyczerpania tegorocznego limitu w ramach dopłat z programu Mieszkanie dla młodych pozostało jeszcze 9,5 mln zł - informuje Expander. Na wsparcie mają wciąż szansę jedynie rodziny, które dopłatę już otrzymały i w których urodzi się trzecie lub kolejne dziecko. Wciąż można uzyskać również zwrot VAT-u.

 

 

 

W sierpniu ubiegłego roku MdM niespodziewanie został na nowo uruchomiony, gdyż okazało się, że w puli pozostały jeszcze niewykorzystane pieniądze. Niestety wydaje się, że tym razem program nie zostanie jednak odmrożony.

 

Limit wykorzystany?

Według danych BGK na koniec lipca łączna suma przyznanych dopłat wyniosła 752,4 mln zł. Do wykorzystania tegorocznego limitu pozostało więc jeszcze 9,5 mln zł. Problem polega jednak na tym, że inne dane (na temat pieniędzy zablokowanych na podstawie złożonych wniosków) pokazują wykorzystanie puli na poziomie 100%. W ubiegłym roku było to 91%, a więc wtedy były pieniądze, o które jeszcze nikt nie zawnioskował. Teraz takich wolnych środków już nie ma.

MdM po raz ostatni?

Okazuje się, że od początku stycznia do tej pory kilkaset osób, które wtedy złożyły wnioski o kredyt z dopłatą, wciąż go nie otrzymało. Dochodzenie Expandera potwierdziło, że pojedyncze kredyty z dopłatą wciąż są jeszcze uruchamiane, mimo że wnioskowano o nie na początku roku. Wydaje się jednak prawdopodobne, że ostatecznie część takich osób zrezygnuje z wsparcia w ramach MdM. Jest więc cień szansy na to, że program zostanie uruchomiony po raz ostatni. Czasu jest jednak coraz mniej, gdyż nawet gdyby były pieniądze, to zgodnie z ustawą wnioski o dopłaty można składać najpóźniej do 30 września 2018 r.

Dziecko=dopłata 5%

Na dopłatę wciąż mają szansę uczestnicy programu, którym urodzi się trzecie lub kolejne dziecko. Musi to nastąpić nie później niż w ciągu 5 lat od momentu zakupu nieruchomości nabytej przy wsparciu dopłaty z MdM. Otrzymają wówczas dodatkową dopłatę w wysokości 5% wartości mieszkania. To pieniądze, które zmniejszą zadłużenie z tytułu kredytu hipotecznego (nie zostaną wypłacone na ich konto).

Zwrot VAT

Wciąż możliwe jest również wnioskowanie o zwrot podatku VAT zapłaconego za materiały budowlane, ale mowa jedynie o wydatkach poniesionych w związku z budową domu jednorodzinnego, a także nadbudową, rozbudową  budynku na cele mieszkalne oraz w sytuacji przystosowania budynku niemieszkalnego do celów mieszkaniowych. Warunkiem jest też poniesienie wydatków nie później niż 30 września 2018 r.

Źródło: Jarosław Sadowski, Główny analityk Expander Advisors

 

oprac. Redakcja portalu

MdM po raz ostatni?
Dziecko=dopłata 5%
Zwrot VAT

E-Doradca Analiza Finansowa