Miliard euro kredytu z EBI na strategiczne inwestycje

Miliard euro kredytu z EBI na strategiczne inwestycje

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił dwóch kredytów w wysokości łącznie prawie 1 mld euro na strategiczne inwestycje w sektorze energetyki i w sektorze naukowo-badawczym. Środki te przeznaczone zostaną:

  • 250 mln euro na modernizację sieci dystrybucyjnej grupy Energa w ramach planu Junckera
  • 730 mln euro na prace badawczo-rozwojowe w ramach instrumentu finansowego InnovFin.


Umowy podpisał 5 września wicepremier Morawiecki podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju. Uważa on, że dzięki środkom z zaawansowanych funduszy polska gospodarka będzie się jeszcze lepiej rozwijała.
Zgodnie z umowami, EBI przeznaczył dla grupy Energa 250 mln euro na modernizację i rozbudowę sieci dystrybucji energii elektrycznej w północnej i środkowej Polsce. Gwarantem jest Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), główny element Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera).

Wiceprezes EBI Vazil Hudák, odpowiedzialny za działalność banku w Polsce, powiedział m.in. że "Wspieranie konkurencyjnych i bezpiecznych dostaw energii jest jednym z priorytetów EBI, dlatego jesteśmy zadowoleni, że możemy finansować program modernizacji Energi, poprawi on bowiem niezawodność i jakość dostaw energii elektrycznej."

Kolejne dwa kredyty z EBI na kwotę 730 mln euro zostaną przeznaczone na finansowanie innowacji i prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez instytuty badawcze, uczelnie wyższe i przedsiębiorstwa. Jak powiedział wicepremier Morawiecki środki te pozwolą finansować zadania z ważnego dla Polski obszaru badań naukowych i rozwoju, istotnego z punktu widzenia wzrostu gospodarczego.

Z kolei unijny komisarz ds. badań, nauki i innowacji, Carlos Moedas, ocenił, że "Zawarte w Polsce porozumienie w ramach programu InnovFin Science jest przełomowe. Polskie instytucje badawcze odniosą ogromne korzyści z nowego finansowania w wysokości 730 mln EUR na badania, rozwój i innowacje.".

W ubiegłym roku na potrzeby polskich projektów EBI udzielił kredytów o wartości 4,44 mld euro. -  Dane EBI wskazują, że Polska jest na 6. miejscu w UE, jeśli chodzi o wykorzystanie środków z tego źródła. Podpisana dzisiaj umowa jest trzecią dotyczącą wsparcia rządowego projektu inwestycyjnego. Wartość wszystkich trzech inwestycji - Energi, Tauronu i Przewozów Regionalnych, to 5,6 mld zł" - powiedział wicepremier Morawiecki. 

 

Źródło: MR

E-Doradca Analiza Finansowa