Ministerstwo Finansów: stan środków walutowych

W ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w kwietniu 2016 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych: kapitał – równowartość 19,2 mln EUR (82,5 mln PLN), odsetki – równowartość 279,8 mln EUR (1.199,1 mln PLN).

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec kwietnia 2016 r. wyniósł łącznie 6.479,3 mln EUR (28.559,5 mln PLN).

Zródło: Ministerstwo Finansów

Stan środków walutowych w czerwcu 2017 r.
Wiadomości gospodarcze18.07.2017

E-Doradca Analiza Finansowa