Nadwyżka w budżecie jako wynik uszczelniania systemu podatkowego

Nadwyżka w budżecie jako wynik uszczelniania systemu podatkowego

Według ostatnich informacji MF nadwyżka w budżecie od stycznia do lipca wyniosła nadwyżka 2,4 mld zł. Wicepremier nie kryje zadowolenia, ponieważ to pierwsza nadwyżka budżetu po lipcu od 28 lat.

 

MF poinformowało w piątek w komunikacie, że budżet miał po lipcu 2,4 mld zł nadwyżki.

 Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - lipiec 2017 r.

 1. Wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - lipiec 2017 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2017 r. wg szacunkowych danych wyniosło:
 • dochody 206,1 mld zł, tj. 63,3 %
 • wydatki 203,8 mld zł, tj. 53,0 %
 • nadwyżka 2,4 mld zł.

Minister finansów  tłumaczył jak doszło do takiej nadwyżki. Jak powiedział PAP "Wiąże się to przede wszystkim z bardzo skutecznym uszczelnieniem systemu podatkowego - nie tylko VAT, ale też CIT, z którego dochody rosną szybciej dzięki rozbudowie naszych zdolności analitycznych, pracy z podatnikami, budowie nowych struktur, w tym Krajowej Administracji Skarbowej. To są skuteczne metody, które wdrażamy dla poprawy strony dochodowej głównie”.

 1. Dochody budżetu państwa w okresie styczeń – lipiec 2017 r.

Wg szacunkowych danych w okresie styczeń - lipiec 2017 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 17,5 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Wzrost dochodów podatkowych utrzymuje się w dalszym ciągu na wysokim poziomie, tj. 16,2% r/r.

Wzrost dochodów w stosunku do okresu styczeń - lipiec 2016 r. odnotowano we wszystkich głównych podatkach:

 • dochody z podatku VAT były wyższe o 24,4% r/r (tj. ok. 18,5 mld zł),
 • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4,8% r/r  (tj. ok. 1,8 mld zł),
 • dochody z podatku PIT były wyższe o 7,8% r/r (tj. ok. 2,0 mld zł),
 • dochody z podatku CIT były wyższe o 13,4% r/r (tj. ok. 2,1 mld zł).

Dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za okres I-VII 2017 r. wyniosły 2,5 mld zł, tj. 63,7% planu.

Na wzrost dochodów podatkowych największy wpływ miały:

 • rozbudowa zdolności analitycznych aparatu skarbowego (tworzenie wyspecjalizowanych zespołów analitycznych, wdrożenie analizatorów JPK, rozszerzenie stosowania JPK, wykorzystanie zaawansowanej analityki BIG DATA, wykorzystywanie zagranicznych źródeł danych, powstanie centralnej bazy danych dla potrzeb realizacji procedur analitycznych oraz centralizacja procesu analiz, podniesienie kompetencji ludzkich zasobów analitycznych)
 • utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej i wzrost skuteczności poboru i prowadzonych działań kontrolnych i karno-skarbowych (intensyfikacja walki w terenie z mafiami VAT-owskimi, monitoring transportów, skuteczna eliminacja tzw. słupów, skuteczne wdrożenie pakietu paliwowego, zmiana procedur kontrolnych).
 • Eliminacja luk prawnych (pakiet uszczelniający VAT, pakiet transportowy, zmiana limitu płatności gotówkowych w transakcjach miedzy przedsiębiorstwami, zmiany w zakresie rejestracji i wykreśleń podatników z rejestru VAT)

W okresie styczeń - lipiec 2017 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 22,5 mld zł i było niższe o 8,1 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Główny powodem niższego wykonania, były czynniki o charakterze jednorazowym. W lutym oraz lipcu 2016 roku miała miejsce wpłata w kwocie ok. 9,2 mld zł na rachunek dochodów budżetu państwa z tytułu aukcji LTE, której nie było w 2017 r.

Źródło MF

E-Doradca Analiza Finansowa