Najnowszy Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury – czy to zapowiedź załamania?

Najnowszy Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury – czy to zapowiedź załamania?

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce w kwietniu 2018 roku spadł o 2,3 punktu w stosunku do notowań z poprzedniego miesiąca – podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Drugi miesiąc z wyraźnym załamaniem wskaźnika

Zgodnie z informacją Biura to już drugi miesiąc wyraźnego załamania wskaźnika, w czasie którego stracił on łącznie 3,8 punktu w stosunku do swego ostatniego lokalnego maksimum.
Na razie nie wiadomo, na ile to załamanie sygnalizuje odwrót od dotychczasowych pozytywnych tendencji i jest zwiastunem nadchodzącej dekoniunktury.

Według BIEC biewątpliwie ostatnie spadki wskaźnika odzwierciedlają schłodzenie koniunktury gospodarczej u  największego partnera zagranicznego Polski, czyli Niemiec. Zarówno PMI dla gospodarki niemieckiej, jak i wskaźniki IFO i ZEW uległy znacznemu pogorszeniu w ostatnich trzech miesiącach.

Ponadto do spadku WWK przyczyniły się wartości składowych pochodzących z badań koniunktury GUS. W styczniu br. uległy one gwałtownej poprawie, niespotykanej w dotychczasowej historii badań. GUS nie skomentował tych nadzwyczajnych wzrostów. Bez względu jednak na ich przyczynę, obecnie wszystkie składowe WWK pochodzące z badań koniunktury ulegają pogorszeniu.

Nieco gorzej na rynku pracy

Jednocześnie BIEC poinformował o nieznacznie gorszej sytuacji na rynku pracy.
Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia wzrósł w kwietniu o 0,5 punktu.
Jest to pierwszy wzrost po sześciu miesiącach systematycznego spadku.
W ubiegłym roku w drugim kwartale, jak przypomina Biuro, również odnotowano wzrost wartości wskaźnika, co może wskazywać, iż również teraz będziemy mieli do czynienia z jedynie krótkim tymczasowym wzrostem wartości stopy bezrobocia, głównie o charakterze sezonowym, nie zaś z odwróceniem pozytywnych tendencji występujących od dłuższego czasu.
BIEC zwraca jednak uwagę, że zapasy efektywnej podaży siły roboczej wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych dość istotnie się kurczą, a nierozwiązanym problemem rynku pracy pozostaje niska aktywność zawodowa ludności.
Stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu wyniosła 6,6%, a po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych 6,2%.

 

Źródło: BIEC

E-Doradca Analiza Finansowa