Nastroje wśród konsumentów nadal dobre

Nastroje wśród konsumentów nadal dobre

Jak podał Główny Urząd Statystyczny bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej ukształtował się na poziomie 6,2. Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej spadł o 0,1 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 4,2. Pogorszyły się oceny przyszłej i obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego.
Wyniki badań komentuje dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan.

W lutym 2018 r. nastroje konsumentów są ciągle świetne, równie dobre jak w styczniu. Co prawda gospodarstwa domowe nieco słabiej niż miesiąc wcześniej oceniają swoją bieżącą sytuację finansową, ale wg ekspertki zapewne dlatego, że styczeń nadwyrężył nieco ich budżety domowe.

Wzrost sprzedaży detalicznej dóbr trwałego użytku był bowiem w ubiegłym miesiącu imponujący, ponieważ sprzedaż:

  • samochodów wzrosła w styczniu (w cenach stałych) o prawie 18 proc. r/r
  • mebli, sprzętu RTV i AGD - o ponad 12 proc.
  • odzieży i obuwia o ponad 21 proc.

Jednocześnie wyhamowaniu uległ wzrost sprzedaży żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Z tego wynika, że gospodarstwa domowe zaopatrują się w żywność w zakresie, który zaspakaja ich potrzeby, ale wciąż chcą wymieniać sprzęty domowe i kupować samochody. To natomiast dobrze wróży wzrostowi spożycia indywidualnego, które było głównym budulcem wzrostu PKB w ostatnich 2 latach. Wszystko wskazuje, że i w 2018 r. nasz wzrost gospodarczy może liczyć na silne wsparcie konsumentów.

Utrzyma się wysoka skłonność do konsumpcji

Potwierdza to wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej, który wyniósł w lutym 4,2, po styczniowym doskonałym wyniku 4,3. Gospodarstwa domowe patrząc na najbliższe 12 miesięcy nieco słabiej co prawda widzą swoją sytuację finansową - zdolność do oszczędzania (szał zakupów), ale znacznie lepiej niż w styczniu - sytuację ekonomiczną w polskiej gospodarce. Takie postrzeganie gospodarki powoduje, że zdecydowanie nie boją się bezrobocia. Z jednej strony to dobra informacja, bo oznacza utrzymywanie się wysokiej skłonności do konsumpcji. Z drugiej strony może przekładać się na presję płacową, co nie pozostanie bez wpływu na inflację.

Inwestycje a zezwolenia na pracę

Zdaniem ekonomistki osłabiać presję trwale mogą jedynie inwestycje, które będą modernizować, unowocześniać gospodarkę. Nawet jeżeli inwestycje firm ruszą silnie w tej chwili, to na ich efekty trzeba będzie poczekać. Oznacza to, że musimy się liczyć z brakiem pracowników i presją na wzrost wynagrodzeń, a także ze zjawiskiem „podkupowania" sobie pracowników przez firmy.

Ekspertka wskazuje, że sytuację może poprawić zmiana podejścia do kwestii wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców spoza UE, szczególnie do zatrudniania osób o wysokich kwalifikacjach, coraz częściej poszukiwanych przez firmy. W 2017 r. wydano ich jedynie 234 tys. na ok. 10 mln osób pracujących w sektorze przedsiębiorstw, w tym ok. 7 mln zatrudnionych.

 

Źródło:
www.konfederacjalewiatan.pl
GUS


dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan:
Wszystko wskazuje, że i w 2018 r. nasz wzrost gospodarczy może liczyć na silne wsparcie konsumentów.

E-Doradca Analiza Finansowa