NBP: Aktywa rezerwowe Polski

Na koniec lipca br. oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez NBP, wynosiły 98,2 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 109,0 mld USD.

NBP opublikował dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec lipca br. poziom rezerw wyrażony w euro wynosił 98,2 mld EUR i był o 0,9 mld EUR niższy niż na koniec czerwca. Obniżył się również stan rezerw wyrażony w dolarach – o 1,2 mld USD do poziomu 109,0 mld USD.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Większość w rządowe papiery wartościowe, część w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie.

Zródło: NBP

Słowa kluczowe:
aktywaNBP

E-Doradca Analiza Finansowa