NBP: Bilans płatniczy Polski w sierpniu 2016 r.

W sierpniu br. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano ujemne salda dochodów pierwotnych (5,2 mld zł), obrotów towarowych (2,2 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (3,3 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było ujemne i wyniosło 4,4 mld zł.

Z opublikowanych przez NBP 14 października br. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za sierpień 2016 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 4,5 mld zł. W analogicznym miesiącu 2015 r. było ujemne i wyniosło 3 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 59,1 mld zł i był wyższy o 5,7 mld zł (tj. o 10,8 proc.) niż przed rokiem. Import towarów wzrósł o 7,2 mld zł (tj. o 13,2 proc.) do poziomu 61,3 mld zł. W rezultacie saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 2,2 mld zł. W sierpniu 2015 r. również było ono ujemne i wyniosło 0,8 mld zł.

Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które wyniosło 3,3 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 15,2 mld zł i, w porównaniu z sierpniem 2015 r., zwiększyły się o 0,9 mld zł (tj. o 6,4 proc). Wartość rozchodów wyniosła 11,9 mld zł i zwiększyła się o 0,5 mld zł (tj. o 4,3 proc.) w porównaniu z analogicznym miesiącem 2015 r.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 5,2 mld zł. W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo to również było ujemne i wyniosło 4,8 mld zł. Na ujemne saldo dochodów pierwotnych wpłynęło przede wszystkim ujemne saldo dochodów z inwestycji (6,9 mld zł).

Źródło: NBP

Słowa kluczowe:
bilans płatniczy

E-Doradca Analiza Finansowa