NBP: Podaż pieniądza w kwietniu 2016 r.

W kwietniu br. podaż pieniądza M3 zwiększyła się o 15,1 mld zł. Składnikami dominującymi w miesięcznym przyroście były depozyty przedsiębiorstw oraz depozyty gospodarstw domowych.

Wstępne dane opublikowane przez NBP 13 maja br. wskazują, że w kwietniu 2016 r. na tle analogicznych miesięcy lat 2011-2015 przyrost ten był wyjątkowo wysoki. Agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 1 177,7 mld zł i był o 15,1 mld zł, (tj. o 1,3 proc.) wyższy niż na koniec marca 2016 r.

W kwietniu br. największy przyrost depozytów nastąpił w sektorze przedsiębiorstw – o 6,5 mld zł, (tj. o 2,8 proc.) do poziomu 237,0 mld zł. Wartość depozytów gospodarstw domowych zwiększyła się o 3,5 mld zł (tj. o 0,5 proc.) do wysokości 665,6 mld zł.

Do zwiększenia stanu pieniądza M3 w kwietniu 2016 r. przyczynił się wzrost należności od gospodarstw domowych o 9,0 mld zł (tj. o 1,4 proc.) do poziomu 645,3 mld zł oraz wzrost zadłużenia przedsiębiorstw o 5,6 mld zł, (tj. o 1,7 proc.), które osiągnęło poziom 336,2 mld zł. Spadło natomiast zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego w systemie bankowym – o 10,7 mld zł (tj. o 4,7 proc.) do poziomu 215,6 mld zł.

Zródło: NBP

E-Doradca Analiza Finansowa