NBP: Podaż pieniądza w styczniu 2017 r.

W styczniu br. podaż pieniądza M3 zmniejszyła się o 17,0 mld zł. Do zmniejszenia pieniądza M3 przyczynił się głównie spadek depozytów przedsiębiorstw oraz spadek stanu pieniądza gotówkowego w obiegu poza kasami banków i depozytów funduszy ubezpieczeń społecznych.

Wstępne dane opublikowane przez NBP 14 lutego br. wskazują, że w styczniu 2017 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 1 248,6 mld zł i był o 17,0 mld zł niższy niż na koniec grudnia 2016 r.

W styczniu br. nastąpił typowy dla tego miesiąca znaczny spadek depozytów w sektorze przedsiębiorstw – wyniósł on 13,3 mld zł, tj. 5,0%. Do zmniejszenia podaży pieniądza przyczynił się także spadek zobowiązań banków wobec funduszy ubezpieczeń społecznych o 1,9 mld zł, tj. o 35,5%, do poziomu 3,5 mld zł. Stan zasobów gotówki poza kasami banków zmniejszył się o 3,1 mld zł, tj. o 1,8%, do 171,3 mld zł.

Po stronie czynników kreacji pieniądza odnotowano również typowy dla stycznia znaczny spadek zadłużenia netto instytucji rządowych szczebla centralnego o 26,4 mld zł, tj. o 10,4%, do wysokości 227,2 mld zł. Stan należności od gospodarstw domowych zmniejszył się o 1,2 mld zł, tj. o 0,2%, i osiągnął poziom 663,9 mld zł. Wzrost zadłużenia nastąpił tylko w sektorze przedsiębiorstw – o 1,3 mld zł, tj. o 0,4%, do 341,4 mld zł.

Za: NBP

Słowa kluczowe:
podaż pieniądza

E-Doradca Analiza Finansowa