Nowy prezes GUS

Prezes Rady Ministrów, Beata Szydło odwołała prof. dra hab. Janusza Witkowskiego ze stanowiska Prezesa GUS. Nowym prezesem została dr Halina Dmochowska.

Premier przychyliła się do wniosku prof. dra hab. Janusza Witkowskiego i odwołała go ze stanowiska Prezesa GUS z dniem 31 marca 2016 r. w związku z przejściem na emeryturę.

Równocześnie z dniem 1 kwietnia br. pełnienie obowiązków Prezesa zostało powierzone dr Halinie Dmochowskiej, dotychczasowej Wiceprezes GUS.

Źródło: GUS

E-Doradca Analiza Finansowa