Nowy zestaw wskaźników do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu

Nowy zestaw wskaźników do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu

Ministerstwo Finansów opracowało zestaw wskaźników do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) w latach 2014-2016. Wskaźniki dotyczą też nadwyżki operacyjnej w JST w tym samym okresie.Materiały analityczne, które zawierają wskaźniki, powstały pod kierownictwem wiceminister finansów Teresy Czerwińskiej i mają charakter informacyjny. Opracowano je na podstawie danych ze sprawozdań budżetowych jednostek samorządu terytorialnego. Pozwalają na ocenę sytuacji finansowej poszczególnych JST, w tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zobowiązań. Wskaźniki mogą być pomocne przy podejmowaniu przez JST decyzji o charakterze rozwojowym, ponieważ pozwalają na  przeanalizowanie sytuacji finansowej jednostki na przestrzeni kilku lat. Umożliwiają też JST wzajemne porównywanie swojej sytuacji finansowej. Opracowania mogą stanowić materiał do analiz również dla innych odbiorców, np. mieszkańców czy środowiska naukowego.

Zestaw wskaźników ma charakter otwarty
Katalog wskaźników, zawarty w opracowaniach, nie jest zamknięty. Ministerstwo Finansów pozostaje gotowe na propozycje ulepszenia i wzbogacenia zestawu wskaźników przy przygotowywaniu kolejnych materiałów analitycznych w tym zakresie.

Źródło: www.mf.gov.pl

E-Doradca Analiza Finansowa