Optymistyczne prognozy gospodarcze KE dla Polski

Optymistyczne prognozy gospodarcze KE dla Polski

Według prognoz Polska będzie najszybciej rozwijającą się dużą gospodarką unijną i piątą spośród wszystkich członków UE.

 

 

 

Jak informuje resort finansów Komisja Europejska (KE) opublikowała wiosenne prognozy gospodarcze. Są one bardzo optymistyczne, szczególnie w zakresie 2018 r.


Zgodnie z komunikatem prognozy Komisji są zbliżone do aktualnych prognoz rynkowych (mediana z ankiety agencji Reuters z kwietnia br. przewiduje wzrost PKB o 4,25% w roku 2018, a w 2019 r. o 3,5%; projekcja NBP z marca br. zakłada wzrost PKB o 4,2% w 2018 r. i 3,8% w 2019 r.). Prognozy Ministerstwa Finansów są natomiast ostrożniejsze i zakładają, że w latach 2018-19 wzrost gospodarczy wyniesie po 3,8%.

Różnice wynikają z faktu, że w aktualizacji Programu konwergencji na 2018 r. przyjęto konserwatywne założenia makroekonomiczne, zbliżone do ścieżki równowagi średniookresowej. Ostrożne oczekiwania dotyczące wzrostu PKB podyktowane są jednak koniecznością odpowiedzialnego planowania dochodów i wydatków budżetowych. Zwiększone nakłady na inwestycje publiczne współfinansowane środkami z UE oraz dobra koniunktura za granicą mogą jednak przyczynić się do większego wzrostu nakładów na środki trwałe.

Źródło: www.mf.gov.plE-Doradca Analiza Finansowa