Personalna zmiana na rynku kapitałowym. Prezes KDWP odwołana

Personalna zmiana na rynku kapitałowym. Prezes KDWP odwołana

Z funkcji prezesa Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych odwołano Iwonę Srokę. Pełniła ją od 2009 roku.

 

Jak głosi komunikat KDWP 4 września 2017 r. Rada Nadzorcza KDPW podjęła uchwałę o odwołaniu dr Iwony Sroki ze stanowiska Prezesa Zarządu Krajowego Depozytu.
Jednocześnie podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana dr. Pawła Góreckiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej - do wykonywania czynności Prezesa Zarządu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
Ponadto Rada Depozytu podjęła uchwałę o wszczęciu i przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego w celu wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu Spółki.

Dotychczasowa prezes była odpowiedzialna za realizację najważniejszych projektów rozwojowych spółki, "dostosowując w tym obszarze polski rynek finansowy do konkurencji i standardów międzynarodowych, w tym do wymogów wynikających z regulacji Unii Europejskiej".
W komunikacie napisano też, że "Podczas sprawowania przez Panią Iwonę Srokę funkcji Prezesa Zarządu wprowadzono szereg zmian systemowych w spółce". Podczas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu KDPW i KDPW_CCP przez Iwonę Srokę instytucje te były wielokrotnie nagradzane za zrealizowane projekty i prowadzoną działalność na rzecz rozwoju rynku finansowego w Polsce.

Iwona Sroka była uznaną ekspertką w dziedzinie wymagającej specjalistycznej wiedzy, dlatego reakcje na ten komunikat były jednolite. Komentowano to jako zupełne zaskoczenie.

KDPW to już kolejna kluczowa dla polskiego rynku kapitałowego instytucja, która została pozbawiona prezesa. GWP także funkcjonuje bez prezesa, kiedy to w marcu br. odwołano Małgorzatę Zaleską.

Źródło: KDWPE-Doradca Analiza Finansowa