PIP: wysoki stopień respektowania ustawy o ograniczeniu handlu

PIP: wysoki stopień respektowania ustawy o ograniczeniu handlu

PIP przedstawiła wyniki kontroli przestrzegania przepisów o ograniczeniu handlu w okresie od 11 marca do 17 czerwca 2018 r.

 

 

 

 

Zgodnie z komunikatem Państwowej Inspekcji Pracy od momentu wejścia w życie przepisów o ograniczeniu handlu w niedziele i święta inspektorzy pracy z własnej inicjatywy lub w związku ze zgłoszeniami na telefony dyżurne w Okręgowych Inspektoratach Pracy (2,6 tys.) – przeprowadzili ponad 8,3 tys. kontroli placówek handlowych, które były otwarte w dni objęte zakazem handlu.

Nałożono ponad 200 mandatów
Inspektorzy pracy tylko w 7% przypadków stwierdzili, że sklepy zostały otwarte wbrew prawu. W związku ze złamaniem zakazu handlu nałożyli 223 mandaty karne na kwotę 240 tys. zł, skierowali 242 wnioski o ukaranie do sądu oraz zastosowali 145 środków oddziaływania wychowawczego.

Ponadto w związku z otrzymanymi sygnałami, inspektorzy pracy dokonali sprawdzenia kolejnych 7,6 tys. placówek handlowych stwierdzając, że placówki te – zgodnie z obowiązującym prawem – były zamknięte.

Wnioski
Łącznie
, działaniami kontrolnymi i sprawdzającymi objęto prawie 16 tys. placówek handlowych.

Generalnie kontrole PIP wykazały wysoki stopień respektowania przepisów ustawy o  ograniczeniu handlu w niedziele i święta.

Źródło: PIP

E-Doradca Analiza Finansowa